Artikkeli

Neljäs teollinen vallankumous teollisuuden investointien ajurina

Deloitte Industry 4.0 paradox -tutkimus  

Neljäs teollinen vallankumous on ottamassa vauhdilla tuulta siipien alle, ja törmäämme sen vaikutuksiin niin isommissa kuin pienemmissäkin ympyröissä. Deloitten tutkimus selvittää, miten teollisuusyritykset investoivat neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Entä miten sen vaikutukset tulisi huomioida yrityksen toiminnan uudelleen järjestämisessä?

Neljäs teollinen vallankumous haastaa yritysten investoinnit

Digitaalinen muutos nopeutuu ja mahdollistaa uusia liiketoimintoja ja tapoja toimia, mutta asettaa myös uudenlaisia kysymyksiä tuleviin valintoihin liittyen: mitä tulisi muuttaa, mihin investoida ja mitkä teknologiat soveltuvat parhaiten yrityksen strategisiin tarpeisiin. Neljäs teollinen vallankumous tuo keinovalikoimaan digitaalisen muutoksen mahdollisuudet, mikä luo joustavampia ja toisiinsa tiiviimmin kytkeytyneitä yrityksiä.

Deloitte toteutti maailmanlaajuisen tutkimuksen "The Industry 4.0 paradox" selvittääkseen, kuinka valmistavan teollisuuden yritykset investoivat neljänteen teolliseen vallankumoukseen. Tutkimuksessa kysyttiin, miten teollisuusyritykset suunnittelevat ja toteuttavat investointeja, mitkä ovat suurimmat haasteet ja miten ne luovat strategiansa digitaalisen muutoksen ympärille.

Neljä vinkkiä yrityksen toiminnan uudelleen järjestämiseen

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että tahtotila digitaaliseen muutokseen on korkea. Teollisuusyritykset etsivät vielä tasapainoa nykyisten toimintojen parantamisen ja neljännen teollisen vallankumouksen teknologioiden tarjoamien innovaatioiden ja liiketoimintamallien muutosten välillä.

Yrityksen toiminnan järjestämisen näkökulmasta neljä asiaa näyttää korostuvan neljännen teollisen vallankumouksen hyödyntämisessä onnistuneesti:

1)    Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten kasvaminen ja erikoistuminen sekä näiden nopeat muutokset: Miten toiminta saadaan pysymään muutosten ja tarpeiden perässä mahdollisimman taipuisasti?

2)    Digitalisoitumisen mahdollisuudet, eteneminen robotisoinnin ensiaskelista kohti koneoppimista ja koneiden välistä toimintaa: Millaisia uusia liiketoimintamalleja kehitys mahdollistaa, ja mitä muutokset tarkoittavat toiminnalle ja esimerkiksi osaamiselle?

3)    Vain liittoutumalla pärjää: Missä asioissa kannattaa pyrkiä olemaan itse alansa paras, ja missä asioissa on järkevämpää liittoutua sekä rakentaa uusia liiketoimintoja ja tuottaa hyötyä asiakkaille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa?

4)    Entistä kevyemmät ja joustavammat kustannusrakenteet: Miten toiminta järjestetään mahdollisimman tehokkaasti ja saadaan taipumaan liiketoiminnan muutoksiin?

Lue lisää toiminnan järjestämisen tulevaisuudesta: Deloitte Future of Operations.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi Industry 4.0 Paradox -raportti

Tutustu Deloitten tutkimuksen viiteen keskeisimpään paradoksiin:

The strategy paradox
While 94 percent of respondents agree that digital transformation is a strategic priority, only 68 percent of total respondents and only 50 percent of CEOs view it as a critical to profitability.
The strategy paradox
The supply chain paradox
While supply chain is identified as a top priority area for current and prospective digital transformation investments, supply chain executives don’t have a control on investment decisions.
The supply chain paradox
The talent paradox
85 percent of respondents agree that their organization has “exactly the workforce and skillset it needs to support digital transformation.” Yet finding, training, and retaining the right talent is cited as the number one operational challenge.
The talent paradox
The innovation paradox
When it comes to digital transformation, respondents report that their companies are driven largely by improving their current processes, rather than innovation.
The innovation paradox
Around the physical-digital-physical loop
The growing need to achieve measurable social outcomes
Around the physical-digital-physical loop

Recent insights from leadership

In these blog posts, Vincent Rutgers, Global Leader of Industrial Products & Construction sector, Felipe Requejo, Global Leader of Power & Utilities and Tim Hanley, former Global Leader of Industrial Products & Construction sector, share their insights around the Industry 4.0 paradoxes and how organizations can tackle them. 

Oliko tieto hyödyllistä?