veroriita

Näkökulmia

Tietohallintojohtajalla avainrooli teollisuuden teknologiamurroksessa

Mihin kaikkeen digitalisaatio vaikuttaa teollisuudessa? Mitä neljäs teollinen vallankumous voi parhaimmillaan olla ja missä siinä mennään teollisuustoimialalla? Entä miksi tietohallintojohtajan rooli on niin tärkeä yhdistyvässä teknologiakentässä?

Digitalisaatio näyttäytyy teollisuudessa usein eräänlaisena vaikeasti hahmotettavana amebana. Teollisuuden digivalmiudesta puhuttaessa tilanteet ja lähtökohdat ovatkin hyvin erilaisia. Osa yrityksistä on digitalisaatiossa jo pitkällä, kun taas toiset eivät ole vielä kunnolla päässet edes alkuun. Deloitten CIO Survey 2018 mukaan vain joka kolmas yritysjohtaja kertoo luottavansa omiin kykyihinsä johtaa organisaatiota digitalisaation aiheuttamassa murroksessa.

”Pääomavaltaisessa prosessiteollisuudessa koneet, laitteet ja automaatiojärjestelmät ovat perusta, joiden päälle kaikki täytyy rakentaa. Digitalisaatio tuo tuotantolaitoksille ja tehtaille mielettömiä mahdollisuuksia tehostaa tuotantoa ja toimitusketjuja, parantaa laatua ja vähentää häiriöitä – asiakasrajapintaa unohtamatta. Jos yritys ei investoi digitalisaatioon, on riskinä tippua kilpailijoiden vauhdista ja globaalista kilpailusta,” toteaa Deloitten valmistavan- ja prosessiteollisuuden partneri Mika Järvensivu.

Ahlstrom-Munksjön tietohallintojohtaja Kristiina Lammilan mukaan digitalisaatio ei sinällään ole arvo yritykselle, vaan sen rooli pitää ymmärtää omassa liiketoiminnassa ja tavoitteissa. ”Lisäksi täytyy osata arvioida, missä kohtaa pitää lähteä liikkeelle ja milloin taas kannattaa jäädä odottamaan, mitä kilpailijat tekevät. Teollisuudessa perus-IT:n tehtävät, tehtaan automaatio ja digitalisaatio kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, ja nämä tulee ymmärtää kokonaisuutena. Valmistavassa teollisuudessa suurimmat mullistukset saavat alkusysäyksen juuri tehtaan toiminnoista”, Lammila muistuttaa.

Tietohallinto osa yrityksen verenkiertoa

Liiketoiminnassa ei tänä päivänä tapahdu oikeastaan mitään ilman tietohallintoa. Tietohallinnon roolin laajentuessa tulee tietohallintojohtajan varmistaa tarvittava osaaminen pystyäkseen hallitsemaan valtavaa kokonaisuutta. Lisäksi hänen tulee osata puhua kieltä, jota yrityksen johto ymmärtää.

”Valmistavassa teollisuudessa on veteen piirretty viiva, mikä on tietohallinnon rooli ja mistä alkaa automaation osuus ja digiratkaisut. Näitä ratkaisuja ei pysty tekemään, jos ei ymmärrä tuotantolaitoksen lattiatasolta asti, mistä toimintaketjut ja kokonaisuudet muodostuvat. Tietohallintojohtaja ei tee kuitenkaan mitään yksin. Tarvitaan osaava ammattitaitoinen tiimi ja hyvät kumppanit, sillä tämä kenttä on niin monimuotoinen ja moniulotteinen, ettei sitä pysty kukaan omalla osaamisella yksin hallitsemaan”, sanoo Lammila.

Lammilan mukaan tietohallintojohtajan tulee tuoda johdolle tärkeät näkökohdat ymmärrettävästi esille: ”Jos johdolle puhuu esimerkiksi verkkokaavioista, ääntä voi olla hankala saada kuuluville. Mutta kun puhuu riskeistä ja liiketoiminnan jatkuvuudesta, strategioista tai investointihyödyistä, tietohallintojohtajaa varmasti kuunnellaan.”

Järvensivu on samaa mieltä: ”Tietohallintojohtajan tulee osata johtaa kumppaneita ja alihankkijoita sekä rekrytoida tiimiinsä tarvittavat osaajat. Tehdasjärjestelmien automaatiojärjestelmistä puhuttaessa osaaminen löytyy omasta organisaatiosta ja töitä tulee tehdä yhdessä läpi organisaation. Tietohallintajohtajan roolissa tulee puhua kahta eri kieltä; oman tiimin ja kumppanien hallitsemaa teknologiakieltä sekä liiketoiminnan kieltä, jota johto ymmärtää.”

Yhteydet ulkoisiin verkkoihin lisäävät riskejä

Neljäs teollinen vallankumous aiheuttaa merkittäviä muutoksia tuotantoympäristöissä. Millä mallilla tietoturva on isoissa prosessiteollisuuden yrityksissä?

”Liiketoimintaa tukevat uudemmat järjestelmät ovat yleensä hyvässä kunnossa. Isoimpia riskinpaikkoja ovat erilliset saarekkeet ja järjestelmät tehtailla ja tuotantolaitoksissa, jotka integroidaan muuhun järjestelmäkenttään”, sanoo Järvensivu.

”Juuri näin, prosessiteollisuuden perus IT-asiat ja tietoturva ovat kunnossa, mutta tuotanto- ja automaatiopuolen turva on iso kysymys. Riskit ovat valtavia, jos suojauksia ei ole tehty kunnolla. Tuotanto alkaa vähitellen heräämään siihen, että se on yhtä lailla vastuussa tietoturvasta kuten IT:kin”, uskoo Lammila.

 

 

Viiden kohdan muistilista tietohallintojohtajalle:


1) Vahvista omaa ja tiimisi osaamista, jotta pystyt hallitsemaan laajaa kokonaisuutta ja useita teknologioita.

2) Laajenna yrityksen sisäisiä ja ulkopuolisia sidosverkostoja. Muista myös kokonaan uudet sidosryhmät ja toimijat perinteisten verkostojen lisäksi. Ole aktiivinen verkoston rakentamisessa niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

3) Rakenna läheistä yhteistyötä johdon kanssa, puhu heidän kieltään ja tuoda epäkohtia esille.

4) Ymmärrä yrityksen strategia ja tavoitteet sekä minkä arvon omalla tekemiselläsi voit tuoda. IT:n pitää miettiä arvon tuottoa paljon nykyistä enemmän.

5) Tehosta yhteistyötä IT:n ja automaation kanssa erityisesti valmistavassa teollisuudessa. Ilman sitä tietohallintajohtajan hommat eivät onnistu ja pelinrakentajan rooli jää ottamatta.

 

Kuuntele podcast:

Digitalisaatio on kuuma aihe myös teollisuudessa. Mitä teollinen vallankumous voi parhaimmillaan olla ja missä siinä mennään teollisuudessa. Miksi tietohallintojohtajalla on pelinrakentajan paikka yhdistyvässä teknologiakentässä? Deloitten Hear'n Go -podcastin kolmannessa jaksossa aiheeseen pureutuvat Ahlström-Munksjön tietohallintojohtaja Kristiina Lammila ja Mika Järvensivu, joka toimii Deloittella valmistavan- ja prosessiteollisuuden partnerina.

Oliko tieto hyödyllistä?