Global CIO survey 2018

Artikkeli

Tietohallintojohtaja teknologiavalmiuksien kehittäjän roolissa teollisuudessa

Global CIO Survey 2018

Digitalisaatio etenee tällä hetkellä teollisuudessa vauhdilla. Uusia teknologioita ja järjestelmiä otetaan käyttöön eri puolilla organisaatioita. Tietohallintojohtajalla on nyt pelinrakentajan paikka yhdistyvässä teknologiakentässä. Deloitten Global CIO Survey tutkii, miten tietohallintojohtajat ympäri maailmaa vastaavat tähän haasteeseen.

9.11.2018

Teollisuusyritykset tarvitsevat tietohallintojohtajia, jotka ymmärtävät liiketoimintaa ja voivat nousta seuraavalle tasolle digitaalisen muutoksen johtajina.

Deloitten tietohallintojohtajatutkimuksesta selvittää, kuinka tietohallintojohtaja luo organisaatiossaan pitkän aikavälin arvoa sekä kuinka perinteisestä IT-johtajan roolista voi nousta seuraavalle tasolle liiketoiminnan digitaalisen muutoksen mahdollistajaksi.

Yli puolet tutkimukseen vastanneista tietohallintojohtajista keskittyy edelleen kustannustehokkaiden ja luotettavien IT-operaatioiden tuottamiseen. Tulevaisuudessa tämä ei enää riitä, vaan tietohallintojohtajilta vaaditaan myös kasvun ja liiketoiminnan muutoksen mahdollistamista. ”Deloitten CIO Survey osoittaa vahvasti, että myös teollisuustoimialla tarvitaan tietohallintojohtajia, jotka pystyvät olemaan mukana uuden liiketoiminnan luomisessa ja laajojen muutoshankkeiden läpiviemisessä”, painottaa Deloitten valmistavan- ja prosessiteollisuuden partneri Mika Järvensivu.

Uusi osaaminen ja pehmeät taidot kunniaan

Perusjärjestelmien uudistaminen ja modernisointi ovat edelleen vahvasti valmistavan teollisuuden tietohallintojohtajan työpöydällä digitaalisuuden ja analytiikan lisäksi. ”Tähän asti painopiste on ollut erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisessä, mutta jatkossa täytyy keskittyä yhä enemmän valmistuksenohjauksen ja tehdasautomaation järjestelmiin”, Järvensivu sanoo.

Tutkimuksesta selviää, että tietohallinnon roolin muuttuessa, alalla vaaditaan erilaista osaamista kuin aiemmin. Tärkeimpiä vaadittavia teknisiä taitoja seuraavan kolmen vuoden aikana ovat analytiikka, datatiede ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen. Yli puolet (54 %) teollisuustoimialan tietohallintojohtajista toivoo IT-osaajilta teknisten taitojen lisäksi yhä enemmän myös pehmeitä taitoja, kuten luovuutta, uusien taitojen omaksumista ja tunneälyä.

Teknologiavalmiuksien kehittäjän rooli organisaatiossa

Teollisuustoimialalla kasvu ja kannattavuus ovat tyypillisiä tavoitteita myös tietohallintojohtajille, mutta erityisesti asiakasymmärryksen tärkeys näyttäytyy tutkimuksessa kasvavana trendinä. ”Tietohallintojohdon haaste on kuitenkin tyypillisesti, että suhde myynti- ja markkinointiorganisaatioihin jää etäiseksi”, sanoo Deloitten CIO-ohjelmasta Suomessa vastaava partneri Markku Viitanen.

Toinen tutkimuksessa esiin nouseva trendi on tietohallinnon rooli johdon ja hallituksen agendalla. Mitä tiiviimpää yhteistyö on, sitä enemmän digitaalisuus ja innovointi nousevat keskusteluun IT-riskien ja kyberturvallisuuden ohella. ”Tietohallintojohtajan rooli koko organisaation – mukaan lukien hallitus ja johto – teknologiavalmiuksien kehittämisessä nähdään keskeisenä. Tietohallintojohtajan on tärkeää ottaa vaikuttajan rooli sen sijaan, että yrittäisi omistaa koko yrityksen teknologia-agendan”, summaa Viitanen.

Deloitten globaali CIO 2018 -tutkimus toteutettiin 71 maassa tammi-maaliskuussa 2018. Tutkimukseen vastasi 1437 teknologia- ja liiketoimintajohtajaa 23 toimialalta. Suomessa tutkimukseen vastasi 33 tietohallintojohtajaa.

Oliko tieto hyödyllistä?