Global Manufacturing Competitiveness Index

Artikkeli

Tulevaisuuden tukipalvelut 

Mitä keskittämisen ja ulkoistusten jälkeen? 

Ovatko toimintaympäristösi ja kilpailustrategiasi muuttuneet? Onko toimintamallisi ja rakenteesi linjassa näiden muutosten kanssa, ja ovatko liiketoimintaa tukevat palvelut järjestetty näitä parhaiten tukevaan asentoon?

20.6.2018 – Liiketoiminnan muutokset saavat monen yrityksen miettimään tukipalveluiden roolia ja palvelujen järjestämistä uudelleen. Robotisoinnin ja tekoälyn merkitys tukipalvelujen järjestämisessä on kasvanut, ja niiden mahdollistamat liiketoimintahyödyt ovat nousseet tukipalvelujen kehittämisessä etualalle. Samalla kamppaillaan osaavan työvoiman saatavuudesta ja pohditaan ratkaisuja toteuttamattomien ulkoistuspäätösten muuttamiseen.

Deloitten Global Shared Services 2017 -tutkimuksen mukaan yhteisten palvelujen toiminnallinen laajuus on kasvamassa ja tukipalvelujen järjestämistä mietitään entistä enemmän yli funktiorajojen. Tukipalvelut nähdään kyvykkyysliiketoimintana, jota johdetaan liiketoiminnan tavoin – asiakashyöty johtotähtenä.

Odotettavissa merkittäviä tuottavuusparannuksia

Tukipalveluliiketoiminnat kiinnittävät entistä enemmän huomiota asiakkailleen tuottamien palveluiden liiketoimintavaikutukseen kustannustehokkuuden parantamisen rinnalla.

Uskomme, että lähivuosina tapahtuvissa tukipalveluiden sisäisissä kehityshankkeissa ja ulkoistuksissa edellytetään merkittävästi matalampia kustannuksia nykyisellä palvelutasolla tai parantunutta palvelun laatua ja tehokkuutta nykykustannuksilla.

Robotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen edellyttää palvelukeskuksilta investointeja, mutta ne ovat olennaisia kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Automatisoinnin myötä yhteisten palvelujen kustannusrakenne muuttuu joustavammaksi, ja keskukset pystyvät skaalautumaan palvelutarpeen mukaan aiempaa tehokkaammin.

Jotain uutta, jotain vanhaa –  Monta polkua sopivimpaan tukipalvelujen malliin

Näistä lähtökohdista uskomme, että organisaatiolla on neljä peruspolkua liiketoiminnan tukipalvelujensa järjestämiseksi:

1) prosessien, järjestelmien ja toimintatapojen standardoinnin ja/tai tekemisen ja johtamisen keskittämisen kautta rakentuva ”perinteinen” sisäinen yhteisten palvelujen yksikkö (captive center)

2) hybridimalli, jossa osa palveluista tuotetaan itse ja osa ostetaan palveluna

3) digitalisoidut tukipalvelut, jossa automaation aste on erittäin korkea, ja joita kehitetään ja tuotetaan omana tuotantona

4) verkostomalli, jossa tukipalveluita tuottavat organisaation alustalla erilaiset toimijat, niin massaulkoistuspalvelujen tuottajat, ketterät innovaattorit, pienet paikallistoimijat kuin organisaatio itsekin.

Digitalisaatio tuo kehittämisen valikoimaan perinteisiin malleihin nähden uusia vaihtoehtoja, joista on mahdollista rakentaa organisaation liiketoiminnan tarpeisiin, kilpailustrategiaan ja toimintamalliin sekä kokoon sopivin malli. Mallin valinnassa ja rakentamisessa voidaan huomioida niin työvoiman saatavuus-  ja hintakysymykset kuin erilaiset painotukset tukipalveluiden tavoitteiden osalta.

 Tukipalvelujen järjestämiseen ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, eikä valloillaan olevia trendejä kannata seurata hypestä sokeana.

Deloitten asiantuntijat eri palvelualueilta pystyvät toimittamaan tuen eri polkujen valintaan, järkevyyden tarkasteluun sekä itse transformaation toteutukseen. Tuemme jo nyt asiakkaitamme robotisoinnin, tekoälyn, henkilöstön hyvinvoinnin ja erilaisten tukipalvelukeskusten kehityshankkeissa.

Keskustellaan, minkälaisia tukipalvelupolkuja teillä on mielessä!

Mika Järvensivu
Partner, Energy, Resources and Industrials
mika.jarvensivu@deloitte.fi
+358 (0)40 7725 889

 

 

Oliko tieto hyödyllistä?