Global Manufacturing Competitiveness Index

Lehdistötiedotteet

Deloitten tutkimus:

Yhdysvallat syrjäyttämässä Kiinan teollisuuden kilpailukykyvertailussa 

Teollinen tuotanto on rajussa muutoksessa. Deloitten Global Manufacturing Competitiveness Index -tutkimus ennustaa, että turvallinen ja kestävä tuotanto sekä henkilöstön huippuosaaminen nostavat Yhdysvallat ohi Kiinan tulevina vuosina.

Yhdysvallat syrjäyttämässä Kiinan teollisuuden kilpailukykyvertailussa

Jo vuosia yritysjohtajat ympäri maailman ovat arvioineet Kiinan maailman kilpailukykyisimmäksi valmistavan teollisuuden maaksi, mutta tilanne näyttää nyt muuttuvan. Deloitten tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen uskotaan nousevan ensi kertaa teollisuusmaiden kärkipaikalle seuraavan viiden vuoden aikana.

Pohjois-Amerikka ja Aasia dominoivat kilpailukykyisempien teollisuusmaiden listaa. Pohjois-Amerikan suurimmat valtiot (Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada) ovat nyt kymmenen kilpailukykyisimmän maan joukossa ja niiden uskotaan säilyvän siellä myös seuraavan viiden vuoden ajan. Vuoteen 2020 mennessä kilpailukykyisimpien maiden joukkoon Aasiasta yltää yhteensä viisi maata (Kiina, Japani, Intia, Korea ja Taiwan). Euroopasta listalle yltää vain kaksi maata, Saksa ja Englanti.

Mighty 5 -maat (Malesia, Intia, Thaimaa, Indonesia ja Vietnam) saattavat tulevina vuosina myllertää kilpailukykyisimpien maiden listaa, sillä koko viisikko sijoittuu Top15:n maan joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Näistä maista jokin saattaa hyvin olla ’tulevaisuuden Kiina’ erityisesti työvoimakustannusten, ketterän tuotantokyvyn, suotuisan maantieteellisen sijainnin ja taloudellisen kasvun näkökannalta.

”Made in the USA tekee todellisen paluun. Tulevaisuudessa valmistavan teollisuuden toivotaan olevan kestävää, älykästä ja turvallista – ja näissä asioissa Yhdysvallat näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Kiinan tilanne on haastava ja yritysjohtajien tulisikin miettiä, mikä Kiinan rooli on teollisessa tuotannossa kymmenen vuoden kuluttua. Parin vuoden kuluttua Mighty 5 -maat saattavat olla Kiinalle todellinen uhka”, Deloitten valmistava teollisuus -toimialasta vastaava johtaja Sami Laine huomauttaa.
 

Kilpailukykyä huippuosaamisella

Deloitten tutkimuksen mukaan lahjakkaat työntekijät ovat tärkein tekijä maan kilpailukyvyn kannalta. Seuraavina tulevat maan kustannustehokkuus, työvoiman tuottavuus ja toimittajaverkosto.

”Älykkäät teknologiaratkaisut ja innovaatiot muovaavat valmistavaa teollisuutta radikaalisti. Mikään valtio ei pysty enää hallitsemaan teollisuuden maailmanmarkkinoita vain yhdellä tietyllä vahvuudella, kuten esimerkiksi kustannustehokkuudella. Käynnissä oleva valtataistelu teollisuuden herruudesta kuuluu sille maalle, joka investoi innovaatioon, osaamiseen ja ekosysteemeihin”, toteaa Laine.

Yritysjohtajat näkevät, että Saksa, Yhdysvallat ja Japani ovat kilpailukykyisimpiä maita työntekijöiden osaamisen kannalta. Erityisesti Saksassa opiskelussa yhdistetään sekä ammatillinen että akateeminen osaaminen. Kiinasta ja Intiasta valmistuu vuosittain valtava määrä opiskelijoita, mutta osaamisessa on vielä paljon parantamisen varaa. Kiinassa ja Intiassa valmistuneilta opiskelijoilta puuttuu erityisesti käytännön taidot, jotta he olisivat helposti työllistettävissä.


Saksassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa opinnot kestävät yleisesti ottaen vuosia kauemmin kuin Kiinassa tai Intiassa. Esimerkiksi Intiassa väestön keskimääräinen koulussa oloaika on vain 4,4 vuotta, kun Saksassa ja Yhdysvalloissa se on lähes 13 vuotta. Kiinaan ja Intiaan verrattuna kolmikko on kirkkaasti edellä myös koulutuksen tasossa ja sen kehittämisessä. ”Osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää koko valtion kilpailukyvyn kannalta. Se vaatii pitkäjänteisiä investointeja, mutta se varmasti maksaa itsensä takaisin”, summaa Laine.

Deloitten Global Manufacturing Competitiveness -tutkimus perustuu yli 500 toimitusjohtajan ja ylimmän johdon vastauksiin ja niiden analyysiin.


Lisätietoja:

Sami Laine
Toimialajohtaja, valmistava teollisuus
sami.laine@deloitte.fi

Oliko tieto hyödyllistä?