Deloitte neuvonantajana hissiliiketoiminnan carve-outissa

Case Studies

Deloitte neuvonantajana hissiliiketoiminnan carve-outissa

Case KONE

1.9.2021

Deloitte toimi KONE Oyj:n neuvonantajana yrityskaupassa, jossa yhtiö myi platform-hissiliiketoimintaa harjoittavan ruotsalaisen tytäryhtiönsä, Motala Hissar AB:n, Latour Industriesin omistamalle Aritco Groupille. Motala Hissar on johtava guided chain -teknologiaan erikoistunut platform-hissiyhtiö, jonka Ruotsissa valmistettuja korkealaatuisia laitteita myydään yli kahdessakymmenessä maassa Euroopan ja Aasian laajuisesti.

Tässä rajat ylittävässä yrityskaupassa Deloitten tiimi koostui kokeneista M&A -asiantuntijoista Suomessa ja Ruotsissa. ”Transaktio oli Deloittelle jo sarjassaan kolmas pohjoismainen hissiliiketoimintaan liittyvä yrityskauppa lyhyen ajan sisään”, kommentoi Deloitten Suomen Corporate Finance -liiketoimintaa vetävä Henrik Wickström.

Deloitte on ollut mukana lukuisissa rajat ylittävissä carve-out projekteissa viime vuosina. ”Jokainen carve-out on aina ainutlaatuinen ja neuvonantajan vastuulla on varmistaa, että myyntiprosessi räätälöidään erityispiirteet huomioiden”, kertoo Deloitten puolelta projektimanagerina toiminut Valtteri Ahtila.

Yrityskauppa astui voimaan 31.8.2021 −  Deloitte onnittelee kaupan osapuolia onnistuneesta transaktiosta.

Oliko tieto hyödyllistä?