Divestoinnit käyvät kuumina – yritysjärjestelyprosessin sujuvuus noussut tärkeäksi tekijäksi

Lehdistötiedotteet

Divestoinnit käyvät kuumina

Yritysjärjestelyprosessin sujuvuus noussut tärkeäksi tekijäksi 

Divestointimarkkina on nyt hyvin aktiivinen. Suuret yritykset miettivät aiempaa tarkemmin, missä liiketoiminnassa niiden kannattaa olla jatkossa mukana. Tämä luo uusia mahdollisuuksia yritysten divestoidessa tarpeettomia osiaan toisen yrityksen ydinliiketoiminnaksi tai kasvualustaksi. Yritysjärjestelytrendiä siivittää myös ennätyssuuret määrät markkinoilla olevaa sijoittamatonta pääomaa.

11.5.2022

Yrityskauppamarkkina on jatkanut keväällä 2022 vahvana ja kauppojen määrä on kasvussa. Kevään geopoliittinen tilanne on jopa entisestään lisännyt divestointiaktiivisuutta. Maailmanlaajuisesti divestointien määrä kaksinkertaistui vuodesta 2020 vuoteen 2021. Asia selviää Deloitten globaalista vuoden 2022 divestointitutkimuksesta.

”Näkemyksemme mukaan yritykset ovat myös jatkossa hyvin aktiivisia divestoinneissa ja keskittyvät aiempaa tiukemmin ydinliiketoimintaansa. Nyt myynnissä ovat yritysten strategiaan kuulumattomat liiketoiminnot, joissa tarkan harkinnan jälkeen nähdään, että divestointi kehittää osakkeen arvoa paremmin kuin toiminnan säilyttäminen”, Deloitten yritysjärjestelyneuvonantopalveluiden johtaja Henrik Wickström sanoo. 
 

Jouheva divestointiprosessi houkuttelee myymään 


Pandemia on muuttanut yritysten suhtautumista divestointeihin. Divestoinnit ovat aiempaa vahvemmin yrityksien johdon ja hallituksien strategisella agendalla. Hintakilpailu on kovaa ja yritysten saama kauppahinta kiinteän omaisuuden myymisestä on noussut vahvan yritysjärjestelymarkkinan siivittämänä.  

”Myös ostajat ottavat tällä hetkellä aktiivisesti yhteyttä yrityksiin. Etenkin pääomasijoittajat ovat aggressiivisia ostajia, koska heidän taskuissaan pullistelee ennätyspaljon sijoittamatonta pääomaa. Lisäksi SPACien tulo markkinoille on nostanut arvotustasoja ja lisännyt yritysjärjestelyaktiviteettia. Osakkeenomistajilla ja aktivistisijoittajilla on niin ikään aiempaa suurempi vaikutus yritysten liiketoimintoihin”, Wickström listaa syitä divestointibuumille.  

Tärkeäksi kriteeriksi ostajaa valittaessa on noussut kyky viedä yritysjärjestely nopeasti ja tehokkaasti päätökseen. Neljännes (25 %) Deloitten tutkimukseen vastanneista suuryritysten johtajista nostaa tämän tärkeimmäksi tekijäksi. ”Kauppahinta on toki edelleen määräävä kriteeri, mutta tällä hetkellä divestointiprosessin toteutumisvarmuus on jopa tärkeämpää kuin mahdollisesti myöhemmin realisoituva arvonnousu”, Wickström näkee. 

Valmistautuneet yritykset saavat parhaan hyödyn divestoinneista 


Säännöllisesti liiketoimintojaan analysoivat yritykset ovat Deloitten tutkimuksen mukaan paremmin valmistautuneita divestointimahdollisuuksiin ja saavat niistä myös suurimman hyödyn. ”Yli puolet yrityksistä kertoo käyvänsä säännöllisesti läpi liiketoimintojaan, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tämä on merkittävä muutos edelliseen vuoden 2020 tutkimukseemme verrattuna, jolloin vain alle viidennes yrityksistä arvioi aktiivisesti liiketoimintojaan”, Wickström sanoo. 

Ostajat haluavat aikaisempaa enemmän tietoa ostokohteesta ja tämä lisää myyjän työmäärää. Regulaatio ja viranomaisselvitykset ovat yleisin syy divestointiprosessien pitkittymiselle. Myös vastuullisuuskysymykset ovat nousseet tärkeiksi divestointistrategiassa. ”Hyvin valmistautuneet yritykset osaavat jo etukäteen varautua kaupan mahdollisiin esteisiin ja hidasteisiin”, Wickström muistuttaa.  

---
Tiedot pohjautuvat Deloitten viidettä kertaa toteutettuun divestointitutkimukseen: 2022 Global Divestiture Survey – Realizing value in a fast-paced market. Tiedot kerättiin ylemmän johtotason yritysjohtajilta yksityisistä tai julkisista yrityksistä. Yritysten liikevaihto oli vähintään 470 miljoonaa euroa ja ne olivat toteuttaneet vähintään yhden myynnin viimeisten kolmen vuoden aikana. Vastaajat olivat eri toimialoilta ja eri maanosista (Aasia-Tyynimeri, Eurooppa ja Lähi-itä ja Amerikka). Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2021 ja edellinen vastaava selvitys kaksi vuotta aikaisemmin vuoden 2019 lopulla.

Oliko tieto hyödyllistä?