yrityskauppa

Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Yrityskauppojen arvo hipoo ennätyksiä

Yritysjärjestelyjen arvo on kasvanut maailmanlaajuisesti. Alkuvuoden ennätyskorkeat luvut ennakoivat vuodesta 2018 yritysjärjestelyjen kaikkien aikojen parasta vuotta tällä vuosituhannella. Ensimmäisen neljän kuukauden aikana kauppoja on tehty noin 1,4 biljoonaan euron edestä. Yritysjärjestelyjen lukumäärä näyttää sen sijaan pysyvän ennallaan.

Mikäli yritysjärjestelyjen vauhti pysyy samanlaisena kuin alkuvuonna, tästä vuodesta on tulossa yritysjärjestelyjen arvolla mitattuna ennätysvuosi.

”Uskomme yritysjärjestelyjen jatkuvan vilkkaana, vaikka onkin haastava ennustaa, kuinka kauan kauppojen arvo pysyy näin hurjalla tasolla. Yritysten taseet ovat vahvat ja edullista rahaa on saatavilla. Innokkuutta kauppoihin on erityisesti niillä yrityksillä, jotka eivät ole olleet erityisen aktiivisia viime vuosina. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa yrityksille uudenlaisia vaatimuksia ja ne ovat valmiita investoimaan – erityisesti teknologiaostot kiihdyttävät markkinoita”, pohtii yritysjärjestelyjen partneri Marko Pöllänen Deloittelta.

Yritysten osakkeenomistajat haluavat vaikuttaa yhä enemmän

Osakkeenomistajien aktiivisuus on lisääntynyt ja he haluavat selvästi osallistua ja vaikuttaa omistamiensa yhtiöiden toimintaan yhä vahvemmin. Tämä trendi on jalkautunut Amerikasta myös Eurooppaan. Osakkeenomistajat toivovat nyt ensisijaisesti portfolioiden uudelleenjärjestelyä sekä kasvu- ja innovaatioinvestointeja.

”Osakkeenomistajien kasvanut kiinnostus ja halu vaikuttaa yritysten toimintaan lisäävät yrityskauppa-aktiivisuutta, erityisesti irtautumisia. Raporttimme mukaan 70 % yrityksistä uskoo toteuttavansa vähintään yhden irtautumisen tänä vuonna. Uskon, että uutinen ilahduttaa erityisesti pääomasijoittajia, jotka tarttuvat mielellään näihin mahdollisuuksiin. Heillä on paljon rahaa ja sitä kautta investointipaineita”, Pöllänen jatkaa.

Teknologiamurros kiihdyttää yrityskauppoja

Radikaalisti kehittyvä teknologia muokkaa toimialoja ja vanhoja liiketoimintamalleja. Yritykset ovat Deloitten raportin mukaan käyttäneet €537 miljardia euroa viimeisen kolmen vuoden aikana hankkiakseen uutta teknologiaa innovaation ja kasvun tueksi. Merkittävää on, että uutta teknologiaa hankitaan muualta kuin teknologiasektorilta. Viime vuonna 60 % tällaista uusista teknologiaostoista tuli muiden toimialojen kautta.

”Pienemmät yritysostot ovat kriittisiä, sillä niiden kautta isommat pelurit saavat nopeasti käyttöönsä uutta teknologiaa ja osaamista. Toimintaympäristö muuttuu kaikilla toimialoilla. Kohdennettujen yritysjärjestelyjen avulla isommatkin yritykset pysyvät muutosten eturintamassa. Tällä hetkellä Suomessa erityisesti digitaalisuus ja sote kasvattavat yrityskauppojen määrää”, Pöllänen toteaa.

Oliko tieto hyödyllistä?