yrityskauppamarkkinoiden trendit

Lehdistötiedotteet

Yrityskaupat muuttuivat pysyvästi 

Satojen miljoonien yrityskauppoja tehdään johtoa kasvokkain tapaamatta

Yrityskauppamarkkina jatkaa vahvana. Kauppahinnan lisäksi yhä tärkeämmäksi tekijäksi on noussut prosessien toteutumisvarmuus. Myös yritysjärjestelyjen läpivientitapa on pysyvästi muuttunut pandemian vaikutuksesta. Teknologia-alalla markkinat käyvät nyt kuumina yritysten hakiessa yrityskaupoilla kehitysloikkaa digiosaamisessa.

2.3.2021

Alkuvuoden positiiviset koronarokoteuutiset, USA:n vaalitulos ja osakemarkkinoiden elpyminen ovat vähentäneet epävarmuutta – yrityskauppamarkkina on jatkanut maailmanlaajuista vahvaa kasvua alkuvuodesta 2021. Vuoden 2020 viimeinen neljännes oli yrityskauppamääriltään yksi vilkkaimmista ajanjaksoista Euroopassa viimeisen 20 vuoden aikana.

Deloitten selvityksen mukaan kauppoja on tehty alkuvuoden aikana maailmanlaajuisesti jo noin 35 miljardin euron edestä. ”Uskomme poikkeuksellisen vahvaan yrityskauppanäkymään myös Suomessa. Yrityskauppa-aktiviteetti kasvoi viime vuoden loppupuolella voimakkaasti ja tämä trendi jatkuu edelleen. Yritysjärjestelyvilkkauden taustalla näkyy patoutuneen kysynnän purkautumista, sillä puolivuotisjakso viime keväästä lähtien oli selvästi normaalia hiljaisempi maailmanlaajuisesti. Eniten aktiviteettia on kuitenkin kasvattanut epävarmuuden väheneminen, alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus”, sanoo Deloitten Corporate Finance -palveluiden johtaja Henrik Wickström.


Yrityskaupan onnistunut läpivienti saattaa olla kauppahintaa tärkeämpi

Tällä hetkellä todennäköisyys kauppojen toteutumisesta on monissa järjestelyissä jopa tärkeämpää kuin kauppahinta. Myyjillä ja ostajilla on molemmilla vahva halu saattaa kaupat tehokkaasti ja onnistuneesti päätökseen. Myös sijoittajat ovat valikoivampia yrityskaupoista, joissa haluavat edetä, ja päätöksenteko on nopeutunut. ”Korona luo edelleen epävarmuutta ja sitä pyritään hälventämään tehokkailla kauppaprosesseilla. Pandemialla on ollut pysyviä vaikutuksia tapaan, millä yrityskauppaprosesseja viedään läpi”, Wickström sanoo.

Yritysjärjestelyprosessit ovat olleet perinteisesti hyvin henkilövetoisia hankkeita, jotka muodostuvat tapaamisista, kasvokkain neuvotteluista ja ostokohteisiin tutustumisesta paikan päällä. Prosessien toteuttamista etänä on jouduttu opettelemaan. ”Tapa viedä yritysjärjestelyjä eteenpäin videomoodissa on kehittynyt valtavasti kuluneen reilun puolen vuoden aikana. Aikaisemmin satojen miljoonien yritysjärjestely tapaamatta yritysjohtoa ja omistajia kasvokkain olisi tuntunut täysin mahdottomalta ajatukselta. Nyt toimimme näin virtuaalimaailmassa ja se sujuu erittäin hyvin. Jotain paluuta vanhaan varmasti tapahtuu, mutta osa prosesseista ja työskentelykäytännöistä on muuttunut pysyvästi. Vanhaan mantraan, jossa pankinjohtajan yhtenä lainan kriteerinä oli kättelyn jämäkkyys, tuskin enää palataan”, Wickström uskoo.


Teknologia-ala listautumisten ja yritysjärjestelyjen kärjessä

Deloitten raportin mukaan Euroopan suurimpien listautumisten kärjestä löytyi vuonna 2020 useita teknologia-alan ja verkkokaupan yrityksiä. Korkeat arvostustasot johtavat siihen, että listautumismarkkina vetää jatkossakin vahvasti. Koronapandemia on koetellut toimialasektoreita eri tavoin ja sama pätee myös siitä elpymiseen. Teknologia-ala on menestynein toimiala koko maailmassa ja toinen voittaja on vähittäiskauppa. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualat ovat pandemian suuria häviäjiä.

Pandemia on kiihdyttänyt merkittävästi yritysten digitalisaatiota ja iso osa tästä osaamisesta hankitaan yritysostoilla. ”Ennustamme, että teknologiala kiinnostaa tänä vuonna laajasti ja houkuttelee sekä finanssi- että teollisuussijoittajia. Myös verkkokauppa on viimeistään nyt lyönyt läpi myös Suomessa. Lisäksi seuraamme mielenkiinnolla terveydenhuoltoalan vilkasta yrityskauppa-aktiviteettia ja näemme perusteollisuuden terveillä yrityksillä olevan valoisat näkymät”, Wickström summaa.

***

Tiedot pohjautuvat Deloitten arvioihin yrityskauppamarkkinasta ja globaaliin raporttiin:  M&A emerges from quarantine: M&A strategies to thrive in a post-pandemic environment report. 

Oliko tieto hyödyllistä?