Government trends 2021

Artikkeli

Miltä julkishallinnon tulevaisuus näyttää vuonna 2021?

Government Trends 2021

Kuinka julkinen sektori sopeutuu yhteiskunnan muutoksiin? Olemme poimineet yhdeksän julkisen sektorin toimintaan vaikuttavaa trendiä, joita tarkastelemme lähemmin raportissamme.

Government Trends 2021 -raportin mukaan COVID-19 on kiihdyttänyt julkisen sektorin digitaalista murrosta. Digitaalisuudesta on tullut edellytys toiminnalle. Teknologian lisäksi tämä on merkinnyt myös työntekijöiden ja kansalaisten valmiuksien parantamista.

  • Hyödynnämmekö kaikki murroksen tuomat mahdollisuudet? Monessa asiassa olemme edellä muita maita, mutta voimme myös oppia siitä, mitä muualla on tehty. 
  • Tuotammeko palveluita ennakoivasti, juuri kansalaisen tarpeeseen ja elämäntilanteeseen liittyen? 
  • Jaammeko ja hyödynnämmekö dataa systemaattisesti näkemyksen muodostamiseen ja parempaan päätöksentekoon?
  • Onko tietoturvallisuutemme riittävällä tasolla erilaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä toimimiseen?

Suomessa luottamus hallintoon on vahva ja sen pohjalle on hyvä rakentaa entistä parempaa ja digitaalisempaa palvelua. Pandemian tuomat uudet mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti.

Deloitten globaalin Government Trends 2021 –raportin aiheita ovat muun muassa kiihtynyt julkishallinnon digitalisaatio, saumaton palvelumalli, etätyöskentely, julkishallinnon laajempi rooli kyberturvallisuudessa ja monimuotoisuus ja inklusiivisuus julkishallinnossa.

Lataa raporttimme ja lue lisää julkishallinnon kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Tulemme myös mielellään keskustelemaan näistä aiheista lisää!

Oliko tieto hyödyllistä?