Artikkeli

Intohimona haastavat kirjanpidolliset kysymykset

Yhtiöittäminen

Sote- ja maakuntauudistus: Kaj Wasenius

Suhtaudun kirjanpidollisesti oikeiden, mutta samalla älykkäiden ratkaisujen löytämiseen intohimoisesti ja koen vastauksen löytämisen näihin kysymyksiin ammatillisesti hyvin palkitsevana. Kokemukseni mukaan yrityksien arjessa toistuva asia on se, että yrityksillä tulee väistämättä joskus vastaan ammatillisesti haastavia tilanteita kirjanpitoon, verotukseen tai tilinpäätöksiin liittyen. Näitä ovat esimerkiksi uudet sopimukset, yrityshankinnat, muutokset liiketoiminnassa sekä verot.

Yhtiöittämisen yhteydessä kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:
  • Millä tavalla ja millä arvoilla yhtiöittäminen tehdään? Tällä saattaa olla uuden yhtiön lukuihin kauaskantoisia vaikutuksia. Esimerkkinä poistot ja rahoituskulut.
  • Onko tärkeämpää se, että uusi yhtiö tekee hyvää tulosta vai että yhtiöittäminen tehdään verotuksellisesti optimaalisesti? Esimerkiksi millaiset poistopohjat uudelle yhtiölle siirtyy ja miltä näyttää oma pääoma.
  • Kannattaako uuden yhtiön laatia tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaisesti vai olisiko hyödyllisempää noudattaa kansainvälisiä sääntöjä (IFRS) jo heti alusta? Tällä saattaa olla olennainen vaikutus lukuihin (mm. liikearvon poistot). Toisaalta tämä pohdinta tarjoaa mahdollisuuden laadintaperiaatteiden perusteelliseen läpikäyntiin, oli päätös kumpi vaan.

Joskus oikeanlaisen keskustelukumppanin tai sparraajan löytäminen on haastavaa. Haluan antaa panokseni normaalissa arjessa nousevien tilanteiden lisäksi jo yhtiöittämisvaiheessa. Näin uskon kantavani konkreettisimmin oman korteni kekoon sote- ja maakuntauudistuksen onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaj Wasenius
Partneri, tilintarkastus

Oliko tieto hyödyllistä?