Deloitte Hanselin puitesopimustoimittajaksi

Artikkeli

Espoon sairaalahankkeessa jokaisella solulla mukana

175 miljoonan euron suurinvestointi, Espoon uusi sairaala avasi ovensa keväällä 2017. Sairaalahankkeen toteuttamisessa tiiviisti mukana ollut Deloitten konsulttikolmikko pitää vaativaa hanketta erittäin antoisana ja asiakkaan kiitos ilahduttaa.

Organisaatiorajat ylittävä ekosysteemi

16.10.2017 - Uusi sairaala on osa Jorvin sairaalakampusta, jossa Espoon sairaala ja HUS-Jorvin erikoissairaanhoito tekevät tiivistä yhteistyötä. Sairaalahankkeessa lähdettiin toteuttamaan mini-sote-integraatiota – esimerkiksi kaikki tukipalvelut hankittiin HUS:in puolelta.

Jorvin kampusalueesta tuli ihan oma ekosysteeminsä organisaatiorajat ylittävine toimintamalleineen. Yhteistyö on ollut toki aiemminkin HUS:in ja Espoon välillä tiivistä, mutta fyysinen läheisyys toi ihan omat mahdollisuudet ja asetti tavoitteet korkealle. Rakennushanke käynnistyi vuoden 2014 alussa, jolloin myös Deloitte astui kuvaan mukaan.

Deloittelaiset mukana visiosta toteutukseen

”Olimme asiakkaan tukena melkein kaikessa muussa paitsi itse rakennushankkeessa. Autoimme ICT-asioissa, toiminnan kehittämisessä sekä sairaalan käyttöönotossa. Pääsimme tukemaan asiakasta sairaalan toiminnan suunnittelemisessa ihan vision ja mission uudistamisesta lähtien”, kertoo kehitysprojektien projektipäällikkönä toiminut Toni Hirvonen.

”Espoon sairaalahanke oli kokonaisuudessaan varsin kunnianhimoinen projekti. Deloittelaiset varmistivat projektin suunnitelmallisuuden ja kokonaisuuden hallinnan sekä innovoivat ja kehittivät uusia ratkaisuja. Halusimme luoda muuntojoustavan sairaalan, jossa eteen tulevia uusia tarpeita ja ideoita on mahdollisimman helppo toteuttaa”, kertoo Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso.

Digiloikka mahdollisti uudenlaiset ratkaisut

Sairaalan ICT-hankkeeseen kuului perusinfran ja -järjestelmien lisäksi kolmas ulottuvuus, jonka muodostivat toiminnan kehittämisen myötä havaitut uudet tarpeet, kuten esimerkiksi etäyhteydet omaisiin ja potilaan aktiivista kuntoutusta tukevat ratkaisut ja potilashuoneiden kaatumisentunnistusjärjestelmä. Nämä sovellukset ovat herättäneet suurta kiinnostusta muualla meneillään olevissa sairaalahankkeissa.

”Teimme varsinaisen digiloikan projektin aikana päätyen hyvin erilaiseen maailmaan kuin mistä lähdimme liikkeelle. Espoon oli tarkoitus alun perin hankkia kaikki ICT-järjestelmät itse, mutta päädyimmekin hakemaan mahdollisimman laajaa integraatiota HUS:n ICT-palvelujen kanssa sekä kehittämään aivan uuden tyyppisiä toimintaa tukevia innovatiivisia ICT-ratkaisuja”, sanoo sairaalan ICT-projektipäällikkönä kolme vuotta työskennellyt Jari Eriksson.

Ainutlaatuinen luottamussuhde asiakkaaseen

Sairaalan käyttöönoton projektipäällikkönä toimineen Kirsi Siltasen mukaan suurin haaste hankkeessa oli muusta irrallinen rakentamisen puoli, joka pakotti joustamaan ja keksimään uusia luovia ratkaisuja suunnitelmien ja aikataulujen muuttuessa. ”Suunnittelimme sairaalan käyttöönottoa laajasta näkökulmasta, jotta se saatiin hoidettua mahdollisimman hyvin ja tavoitellussa aikataulussa. Käyttöönottoprojekti konkretisoitui maaliskuussa, kun yli 200 potilasta siirrettiin neljässä päivässä uusiin tiloihin suunnitelman mukaisesti ja suuremmitta kommelluksitta”, Siltanen kertoo.

Kirsi, Jari ja Toni naurahtavat myönteisesti kysymykseen, lähtisivätkö uudestaan vastaavaan projektiin, mikäli sairaalahanke avaisi uusia mahdollisuuksia. ”Meillä syntyi hyvin ainutlaatuinen luottamussuhde asiakkaaseen. Tämä ei ollut konsultointia, jossa käydään silloin tällöin asiakkaalla, vaan olimme tiiviisti asiakkaan arjessa mukana ja viimeistä solua myöten sitoutuneita asiakkaan tavoitteisiin. Mikään kevyt keikka tämä ei ollut, mutta tarjosi valtavan hienon näköalapaikan ja kokemuksen”, kolmikko vastaa.

Espoon aluesairaala

Deloitten konsultit: Toni Hirvonen, Jari Eriksson ja Kirsi Siltanen.

"Deloitten konsultit toivat hankkeeseen tärkeää lisäosaamista. He venyivät ja pelasivat samaan maaliin rinta rinnan muun henkilöstön kanssa. Yhdessä voimme olla hyvin ylpeitä uudesta huippumodernista sairaalasta, jossa asiakas on toiminnan ja jatkuvan kehittämisen keskiössä." 
Juha Metso

Oliko tieto hyödyllistä?