Lehdistötiedotteet

Kansalaispaine ajaa julkishallintoa digitalisoitumaan

Deloitten uusi tutkimus vahvistaa, että julkishallintoa vuosikausia palvelleet toimintamallit alkavat vanhentua. Korkeat kulut, budjettipaineet ja kansalaisten vaatimukset pakottavat julkishallinnot digitalisoitumaan.

Kansalaispaine ajaa julkishallintoa digitalisoitumaan

Deloitten Digital Government Trasformation -tutkimuksen vastaajista jopa 75 % näkee digiteknologioiden muokkaavan julkishallintoa. Monet valtiot ovat tältä osin vasta kehittymässä: vain 13 % vastaajista arvioi olevansa digikypsiä, ja yli neljännes kertoi olevansa digimuutoksen alkuvaiheilla. Pohjoismaissa tilanne on lähes sama, täälläkin vain 12 % vastaajista näki organisaatioidensa olevan digitaalisesti kypsiä.

Korkeat kulut, budjettipaineet ja kansalaisten vaatimukset ovat tärkeimmät julkishallinnon digitalisaatiota ajavat syyt. ”Organisaatiot, jotka ovat vasta digitalisuuden alkumetreillä, keskittyvät usein kulujen leikkaamiseen nykyisen toiminnan lähtökohdista, eivätkä vielä tunnista digitalisuuden tuomia kokonaisvaltaisia mahdollisuuksia. Digikypsät organisaatiot taas lähtevät kehittämisessään kansalaisten tarpeista ja hyödyntävät digiteknologioita monipuolisesti”, toteaa Deloitten julkishallinnon ja terveydenhuollon palveluista vastaava osakas Lauri Byckling.

Deloitten tutkimuksessa vastaajia pyydettiin myös kertomaan digimuutoksen suurimmat haasteet. Niin Pohjoismaissa kuin maailmanlaajuisesti nähtiin muut kilpailevat prioriteetit digimuutoksen suurimmaksi haasteeksi. Pohjoismaissa toiseksi suurin haaste oli tietoturva ja kolmas ymmärryksen puute digitrendien tuomista mahdollisuuksista.

Maailmanlaajuisesti suurin osa (83 %) vastaajista kertoi, että tehokkuuden lisääminen on yksi heidän digistrategiansa keskeisistä tavoitteista. Pohjoismaissa tehokkuus on vielä tärkeämpää, täällä vastaajista jopa 95 % kertoi, että tehokkuuden lisääminen kuuluu heidän digistrategioidensa keskeisimpiin tavoitteisiin. Toiseksi yleisin tavoite Pohjoismaissa (88 % vastaajista) on asiakaskokemuksen, sitouttamisen ja läpinäkyvyyden parantaminen.

Investoinnit teknologiaan eivät yksin riitä digitalisoimaan julkishallinnon toimintaa. Tarvitaan panostuksia myös ihmisten osaamiseen ja johtamiseen sekä toimintatapojen radikaaliinkin uudistamiseen. Myös organisaatioiden välistä työnjakoa sekä kansalaisen roolia palveluiden keskiössä tulee tarkastella. Tällainen kokonaisvaltainen uudistus edellyttää selkeää digistrategiaa ohjaamaan kehittämistä.

Tutkimuksen mukaan ne organisaatiot, joilla oli selkeä ja johdonmukainen digistrategia, olivat usein myös pisimmällä digitalisaation hyödyntämisessä. ”Julkishallinnon digitalisaation menestysresepti näyttää syntyvän luomalla selkeä strateginen kehityssuunnitelma, toteuttamalla sitä ketterästi ja kokeilullisesti, ja ohjaamalla kehittämistä kokemusten ja vaikutusten mittauksen perusteella. Tämä on hyvä evästys myös suomalaisiin hankkeisiin”, Byckling toteaa.

Lue koko raportti.

Deloitten Digital Goverment Transformation -tutkimus kartoitti näkemyksiä yli 1 200 virkamieheltä yli 70 maasta.

(infograafi)
Oliko tieto hyödyllistä?