Artikkeli

Älä unohda juridiikkaa sote- ja maakuntauudistuksessa 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy paljon juridisia kysymyksiä. Näiden kysymysten huomioiminen kokonaissuunnitelmassa alusta asti helpottaa ja nopeuttaa uudistuksen toteutusta ja minimoi hidasteita ja riskejä matkan varrella.

8.5.2017

Erityisesti seuraavat neljä osa-aluetta kannattaa pitää mielessä uudistuksen toteutusta mietittäessä:

YHTIÖITTÄMINEN tarkoittaa julkisten palveluiden tuottamista yhtiömuodossa sen sijaan, että ne tuotettaisiin julkishallinnon toimesta. Yhtiörakenteen tulee olla taloudellisesti, juridisesti ja verotuksellisesti toimiva. Apua tarvitaan siis monenlaisten kysymysten selvittämisessä ja toteutuksessa.

TYÖOIKEUS Kuntien sote-henkilöstön siirtäminen maakuntien palvelukseen tulee arvioiden mukaan koskemaan yli 200 000 työntekijää. Hyvällä juridisella valmistautumisella voidaan vähentää organisaatiomuutoksista, henkilöstösiirroista, henkilökunnan vaihtuvuudesta ja työntekijöiden aseman epävarmuudesta aiheutuvaa uhkaa. Työoikeuskysymykset tulee hoitaa juridisesti oikein ja linjassa liiketoimintaideaan. Samalla kuitenkin niin, että ihmisiä kuunnellaan ja osallistetaan muutokseen.

KIINTEISTÖT Kuntien sote-kiinteistöjen suunnitellaan jäävän uudistuksessa entisille omistajilleen ja maakuntien on tarkoitus vain käyttää niitä. Tässä yhteydessä tulee mietittäväksi, miten nämä kiinteistöjä ja rakennuksia koskevat omistus- ja hallintasuhteet järjestetään ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi osapuolten verokohteluun.

TIETOSUOJA EU:n tietosuoja-asetus (tulee voimaan 25.5.2018) asettaa EU:n alueella toimiville yrityksille uusia vaatimuksia henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyen. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyä ja antaa kansalaisille paremmat edellytykset hallita omia henkilötietojaan. Myös mahdollisiin tietoturvauhkiin on uudistuksen yhteydessä syytä varautua. Huonosti hoidettu tietosuoja on suuri riski ja vastaavasti hyvin hoidettuna se on strateginen etu.

Meistä Deloittella on tärkeää katsoa sote-uudistuksen eri osa-alueita laajasta vinkkelistä ja tarjota kokonaisvaltaista apua uudistuksen piirissä toimiville. Mikäli asioita palastelallaan liian pieniin osiin ja yksinkertaistetaan liikaa, saattavat juridiset tai muut keskeiset asiat jäädä huomaamatta. Jos taas keskitytään pelkästään lakikysymyksiin, voi katse harhautua kokonaiskuvasta ja esimerkiksi rahoitukseen ja tulevaan liiketoimintatavoitteeseen liittyvät asiat jäädä miettimättä. On tärkeää, että uudistus toteutetaan juridisesti oikein, mutta samalla pidetään katse kirkkaana kokonaistavoitteissa.

Susanna Tiihonen
Johtaja, lakipalvelut

 

Oliko tieto hyödyllistä?