Kunnat sähköistyvät säästämään

Artikkeli

Kunnat sähköistyvät säästämään

Vielä ei välttämättä edes ymmärretä, miten suuri taloudellinen merkitys kuntien toiminnan tehostamisella voi olla. Näin uskoo pitkään julkishallinnon kehittämishankkeissa työskennellyt Lauri Byckling asiantuntijayhtiö Deloittelta.

Kansalaisille tärkeimpien palveluiden järjestäminen on pääosin kuntien vastuulla. Yhdessä kunnat pyörittävätkin melkoista taloutta: kuntien ja kuntayhtymien kokonaismenot ovat noin 47 miljardia euroa vuodessa. Summa ei jää kovin paljon pienemmäksi kuin Suomen valtion budjetin menot, jotka tänä vuonna ovat noin 54 miljardia.

Pitkään kuntien kanssa yhteistyötä tehnyt, julkishallinnon ja terveydenhuollon asiakkuuksia Deloittella johtava Lauri Byckling muistuttaa myös, että demokraattisella päätöksenteolla on kunnissa vahva rooli. Konsulteilta odotetaan kunnissa muun muassa omaa organisaatiota täydentävää osaamista, ulkopuolista näkökulmaa ja uusia ideoita. ”Tahto ja tarve muutokseen ovat kuitenkin kunnalla itsellään, ja kunta itse tekee aina myös päätökset”, Lauri Byckling painottaa.

Tutustu tarkemmin artikkeliin. (Taloustaito, 8/2014)

Taloustaito 8/2014
Oliko tieto hyödyllistä?