lohkoketjut julkisella sektorilla

Näkökulmia

Lohkoketjuteknologian mahdollisuudet ja haasteet julkisella sektorilla

Erilaisia julkisen sektorin lohkoketjuteknologiaan liittyviä kokeiluja löytyy maailmalta lukemattomia. Mihin lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää julkisella sektorilla? Entä mitä mahdollisuuksia ja haasteita lohkoketjuteknologialla on?

Deloitten raportissa tarkastellaan lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia julkishallinnossa ja julkisen puolen tuottamissa palveluissa, kuten terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Raportissa tutkitaan mahdollisuuksia tuottaa erilaisia valtion tai kuntien liikelaitosten palveluja tehokkaammin lohkoketjuteknologian avulla. Samalla käsitellään lohkoketjuteknologian mukanaan tuomia haasteita.

Raporttimme päälöydökset:

1. Paljon puhetta, mutta myös paljon mahdollisuuksia. Odotukset lohkoketjuteknologian mahdollisuuksista ovat korkealla ja joskus jopa epärealistisia. Tuomme raportissamme esiin niitä lohkoketjuteknologian käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa erityisesti julkiselle sektorille.

2. Potentiaalista huolimatta lohkoketjuteknologian käyttöönottoa ei tueta riittävästi. Julkisen sektorin kiinnostus ja innokkuus lohkoketjuteknologian mahdollisuuksista ei näy kasvavana teknologian käyttöönottoina. Tähän on useita syitä. Tietyissä tapauksissa lohkoketjuteknologian käyttöönotto muuttaa toimintaympäristöä radikaalisti. Osa toiminnoista voi muuttua uuden teknologian käyttöönoton myötä jopa tarpeettomiksi. Lohkoteknologiasta saatavat hyödyt kohdistuvat joskus enemmän muiden osapuolten kuin teknologiaan investoivan tahon eduksi. Vahvat kannustimet lohkoketjuteknologian käyttöönotolle puuttuvat ja siksi esimerkkejä onnistuneista toteutuksista on vähän.

3. Lohkoketjuteknologia muodostaa mielenkiintoisia uusia yhteenliittymiä. Lohkoketjuteknologia tekee mahdolliseksi erityyppiset yhteiset rekisterit. Julkishallinnon yksin hallinnoimat keskitetyt rekisterit voidaan lohkoketjuteknologian avulla muuttaa julkishallinnon ja yksityisen sektorin yhdessä hallinnoimiksi rekistereiksi. Näin syntyvät hajautetut rekisterit voivat parantaa tiedon laatua ja muodostaa uusia liiketoimintamalleja. Yksityishenkilöt voivat näin myös saada henkilökohtaisen datansa omaan hallintaansa.

4. Lohkoketjuhankkeita on käynnissä eri puolilla maailmaa, hankkeista suuri osa jää suunnitteluasteelle. Erilaisia julkisen sektorin lohkoketjuteknologiaan liittyviä kokeiluja löytyy maailmalta lukemattomia. Suuri osa kokeiluista jää kuitenkin suunnitteluasteelle ja vain harvat lohkoketjuteknologiasovellukset päätyvät oikeasti käyttöön.

5. Lohkoketjuteknologia kehittyy koko ajan. Lohkoketjuteknologia ei ole kaikilta osin vielä riittävän skaalautuvaa ja vakaata. Teknologiaan liittyvät toimintamallit ja välineet kehittyvät kuitenkin nopeaa vauhtia. Arvioitaessa lohkoketjuteknologiaa tärkeämpää onkin tarkastella itse konseptia kuin siihen liittyviä ohjelmistoja ja työkaluja.

Distributed Truth - Potential and barriers for blockchain in the public sector

open in new window Lataa PDF
Oliko tieto hyödyllistä?