Artikkeli

Robotit maakuntauudistuksen toteuttajina?

Sote- ja maakuntauudistus: Minna Tormilainen

14.3.2017

Mikä rooli roboteilla voisi olla Suomen maakuntauudistuksessa? Ohjelmistorobotiikka luo täysin uudenlaisia mahdollisuuksia tehostaa ja helpottaa siirtymiä isoissa rakenteellisissa muutoksissa. Robotiikkaa voisi nähdäkseni hyödyntää kahdella eri tavalla:

1. Muutoksen toteuttamisen tukena
2. Tulevan työn organisoinnin tukena

Robotti helpottamassa muutosta

Seuraavien vuosien aikana maakuntiin liittyy yli 300 erilaista organisaatiota. Kaikilla toimijoilla on omat, erilaiset järjestelmäympäristönsä. On epärealistista ajatella, että vuoden 2019 alussa kaikilla toimijoilla olisi yhtenäiset järjestelmät – järjestelmien integrointi saattaa olla jopa mahdotonta.

Tietojen yhdistämistä kuitenkin tarvitaan ja tehdäänpä päätöksiä sitten laajemmasta tai suppeammasta yhdistämisestä, edessä on valtava työ, mihin on löydettävä tekijöitä. Näen, että nimenomaan tässä muutoksessa robotit voisivat tehdä osan työstä, kuten konvertoida tietoa.

Toinen mielenkiintoinen ajatus on, että robottien vuoksi järjestelmien yhtenäistämistarve voi myös vähentyä. Ohjelmistorobotit voisivat nimittäin koota eri järjestelmistä tietoa yhteen, ja muodostaa tarvittavan kokonaiskuvan. Näen robottien roolin merkittävänä muutoksen alkuvaiheessa, kun uudenlaisesta tietoympäristöstä pitäisi saada nopeasti tolkkua. Ne pystyisivät ottamaan tämän uuden syntyvän tietokerroksen hoitoonsa muutoksen aikana ja pidemmälle väliajalle – tämä aika säästyy ihmisten työstä.

Robotin jatkuvampi rooli tulevaisuuden työssä

Roboteilla voi nähdäkseni olla maakunnissa myös pysyvämpi rooli työn helpottamisessa. Ajatellaanpa vaikkapa maakuntien hallintoa. Henkilötyötä on jatkossa fyysisesti useissa sadoissa toimipisteissä ja tehtävien jakaminen tehokkaasti eri pisteiden välillä on iso johtamishaaste.

Sen sijaan, että luodaan kasapäin kimurantteja johtamismalleja, mielestäni kannattaa hyvissä ajoin tunnistaa ne osat työstä, mitkä voitaisiin kokonaan robotisoida. Rutiinityön ripottelu ympäri Suomen ei ole tehokasta.

Tekemällä fiksuja toimintamallimuutoksia robottien tuella saadaan paitsi toteutettua muutos kunnialla, myös nostettua tuleva työn tehokkuus uudelle tasolle. Alueuudistus on tarpeeksi haastava muutos ilman, että ihmisten aikaa käytetään manuaalityöhön – uudistuksessa ja sen jälkeen riittää kyllä myös ihmisen osaamista vaativaa työtä.

 

Minna Tormilainen
Liikkeenjohdon konsultti
Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?