Suomen kaupungeista kehittymässä yhä älykkäämpiä

Näkökulmia

Suomen kaupungeista kehittymässä yhä älykkäämpiä 

Blogi: Markus Hemminki ja Jaakko Jäätmaa

Minkälainen on sinun tulevaisuuden kaupunkisi? Kuuluvatko siihen itse ajavat autot ja kaupunkilaisia palvelevat robotit, vai onko se yhteisöllinen vihreä keidas urbaanissa ympäristössä? Mikäli ensimmäisillä esimerkeillä tarkoitetaan pysymistä teknologisen kehityksen aallonharjalla ja jälkimmäisillä kestävää, sosioekonomiset arvot huomioivaa taloudellista kehitystä, jota kaupunki toteuttaa tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten yritysten, kaupunkilaisten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, kuvaa se hyvin modernien suomalaisten kaupunkien tulevaisuuden tavoitetilaa.

Deloitte toteutti Smart City -selvityksen touko-kesäkuussa 2017 kolmessa Suomen suurimpiin lukeutuvassa kaupungissa. Selvitys perustuu Deloitten tekemään Smart Cities – How rapid advances in technology are reshaping our economy and society -tutkimukseen. Se toteutettiin yhteistyössä Hollannin Deloitten kanssa, joka on tutkinut älykkäitä kaupunkeja laajasti ja tehnyt yhteistyötä muun muassa Amsterdamin kaupungin kanssa.

Selvityksissä havaittiin kaikkien kaupunkien pyrkivän hyödyntämään teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia ja tuomaan käyttäjille, kuten kaupunkilaisille ja yrityksille, uusia ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi selvityksestä huomattiin kaikkien kaupunkien pyrkivän parantamaan sisäisiä prosessejaan kehityksen tehostamiseksi ja tuomaan kokeilukulttuuri osaksi kaupunkiorganisaation toimintaa. Selvityksissä kaikista kaupungeista löytyi useita edistyksellisiä ratkaisuja ja innovaatiota, jotka tukevat kehittymistä älykkääksi kaupungiksi.


Selvityksissä kaikista kaupungeista löytyi useita edistyksellisiä ratkaisuja ja innovaatiota, jotka tukevat kehittymistä älykkääksi kaupungiksi.


Kaupunkien haasteet älykkääksi kaupungiksi kehittymisessä liittyvät usein jaetun vision luomiseen ja strategian jalkauttamiseen. Kaupungeissa tehtyjen selvitysten perusteella innovatiivisia ratkaisuja ja parhaita toimintatapoja ei useinkaan onnistuta skaalaamaan koko organisaation hyödynnettäväksi. Kehityshankkeiden hyötyjen, onnistumisen ja vaikuttavuuden mittaaminen koettiin myös usein haastavana. Lisäksi yhteistyötä sidosryhmien, kuten yritysten ja muiden kaupunkien kanssa, nähtiin tarpeelliseksi lisätä esimerkiksi avoimen datan hyödyntämiseen liittyen.

Selvityksen perusteella jokainen mukana olleista kaupungeista pyrkii tulevaisuudessa kehittymään yhä älykkäämmäksi kaupungiksi parantamalla kaupunkilaisille ja muille käyttäjille tarjoamiaan palveluita, hyödyntämään kehittyvän teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja muuttamaan oman organisaationsa toimintamalleja aiempaa avoimempaan suuntaan.

Tulevaisuudessa kaupungin rooli nähdään entistä vahvemmin innovatiivisena kokeilualustana uusille palveluille, yritysten liiketoimintamalleille ja teknologioille. Matka kohti älykaupunkeja on alkanut.

Oliko tieto hyödyllistä?