taloushallinnon tulevaisuus julkisella sektorilla

Artikkeli

Taloushallinnon tulevaisuus

Miltä taloushallinnon tulevaisuus näyttää julkisella sektorilla?

Deloitten Future Finance –raportissa tarkastellaan julkisen sektorin taloushallinnon haasteita ja mahdollisuuksia pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Lisäksi raportissa pohditaan, miten julkisen sektorin taloushallinto on sopeutunut toimintaympäristön muutoksiin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Julkisen sektorin taloushallinnon tavoitteena on tuottaa palveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Taloushallinnon toimijat tasapainoilevat jatkuvasti lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä. Heidän täytyy huomioida toisaalta julkisen sektorin talousarviot, valtion velka ja verotus ja toisaalta talouskasvu, investoinnit ja julkisten palveluiden lisääntynyt kysyntä. Samanaikaisesti digitalisaatio, taloudelliset suhdanteet ja poliittiset epävarmuustekijät muokkaavat toimintaympäristöä.

Raportissa tuodaan esille julkisen sektorin taloushallinnon ammattilaisten näkemyksiä yhdeksästä eri maasta (Suomi, Itävalta, Tanska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Norja ja Iso-Britannia). Esiin nousevia teemoja ovat muun muassa robotiikka, lohkoketjuteknologia, suoriteperusteinen kirjanpito ja budjetointi.
 

Oliko tieto hyödyllistä?