Technology

Artikkeli

Teknologia – maakuntauudistuksen ajuri vai este?

14.3.2017

Teknologian luoma mahdollisuuskenttä maakuntauudistuksessa on valtava. Pirstaleista tietojärjestelmä- ja ICT-hankintakenttää voidaan yhtenäistää, ja saada yksittäisissä organisaatioissa olevaa osaamista laajemmin käyttöön. Kaikkein suurin potentiaali liittyy toiminnan digitalisaatioon ja muuhun teknologian avulla tapahtuvaan tehostamiseen ja palveluiden parantamiseen.

Kolikon kääntöpuoli on se, että teknologia myös hidastaa ja jäykistää muutosta. Uusien tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto on mittava ja riskialtis ponnistus varsinkin näin laajassa uudistuksessa. Toisaalta vanhoillakaan järjestelmillä ei voida kaikissa tapauksissa jatkaa. Ja vaikka jatkettaisiin, niihin joudutaan tekemään paljon muutoksia.

Kun organisaatioita yhdistellään, tietojärjestelmien suhteen on paljon tehtävää:

  • järkevän toiminnan aikaansaamiseksi organisaatioiden pitää siirtyä käyttämään yhteisiä järjestelmiä,
  • toimittajien kanssa tehdyt vanhat sopimukset on purettava, neuvoteltava tai kilpailutettava uudestaan ja
  • järjestelmien tietorakenteita ja -sisältöjä pitää muuttaa heijastamaan uusia rakenteita ja vastuujakoja.

Reseptikirjan äärellä

Hyviä reseptejä tietojärjestelmien muutoksiin organisaatioiden muutos- ja yhdistymistilanteissa on olemassa paljon. Työ alkaa pohtimalla erityisesti näitä kahta:

  1. Mitkä yhdistyvien organisaatioiden järjestelmistä ovat toimivimmat ja sopivat hyvin myös uuteen organisaatiokokonaisuuteen? Nämä tunnistamalla rinnakkaisia järjestelmiä voidaan ajaa alas nopeastikin.
  2. Miten robotiikkaa voidaan hyödyntää tietojen siirron automatisoinnin, järjestelmien tilapäisen rinnakkaiskäytön ja toiminnan automaation tueksi?

Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka. Määräpäivien lähestyessä on houkuttelevaa keskittyä pelkästään nykyisten toimintojen siirtämiseen uuteen rakenteeseen, ja jättää toiminnan tehostaminen myöhemmille vuosille. Tällöin on kuitenkin hyväksyttävä, että uudistuksesta aiheutuvien kertaluontoisten kustannusten ja muutostilanteesta aiheutuvan suorituskyvyn tilapäisen alenemisen vastapainoksi ei lähivuosina saavuteta vastaavia hyötyjä. Mitä aiemmin hyötyihin päästään käsiksi, sitä kevyemmäksi veronmaksajien ja julkisten palveluiden käyttäjien taakka muodostuu.

Lauri Byckling
Asiakkuusjohtaja

Oliko tieto hyödyllistä?