tekoälyn ostajan opas

Artikkeli

Tekoälyn hankinta

Opas julkishallinnon organisaatioille

Maailman talousfoorumi (World Economic Forum), Deloitte ja Yhdistyneen kuningaskunnan tekoälyvirasto (UK government’s Office for Artificial Intelligence) ovat tehneet julkishallinnon organisaatiolle oppaan tekoälyn hankinnasta. Oppaan tavoitteena on auttaa julkisen sektorin organisaatioita rakentamaan raamit tehokkaalle ja eettiselle tekoälypalveluiden hankinnalle ja käytölle. Lisäksi oppaan avulla halutaan nopeuttaa tekoälyn hyödyntämistä julkishallinnossa.

Julkishallinnon organisaatiot eri puolilla maailmaa voivat tekoälyä hyödyntämällä parantaa tuottavuutta ja helpottaa kansalaisten arkea. Organisaatiolla ei kuitenkaan aina ole kokemusta nykyaikaisten tekoälyratkaisujen hankkimisesta, ja ne saattavat olla varovaisia uuden tekniikan hyödyntämisessä.

Käymme oppaassa läpi haasteita, joita julkishallinnon organisaatiot usein kohtaavat omaksuessaan tekoälyä ja muita nousevia teknologioita. Haluamme auttaa julkisen sektorin organisaatioita:

  • Luomaan selkeät määrittelyt, jotka huomioivat syrjimättömyyden, yksityisyyden suojan, vastuullisuuden, läpinäkyvyyden ja kohtuullisuuden periaatteet.
  • Rakentamaan aktiiviset ja kilpailukykyiset tekoälymarkkinat julkiselle sektorille, jotka houkuttelevat alan parhaita osaajia.
  • Hyödyntämään myös julkishallinnon teknologiahankintojen jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä.
  • Muodostamaan vastuullisia tekoälyyn liittyviä toimintatapoja jo tänään, jotta organisaatiot voivat arvioida jatkuvasti kehittyvien tulevaisuuden tekoälysovellusten etuja ja riskejä.
  • Asettamaan lähtökohdan tekoälystandardien ympärillä käytäville keskusteluille. Näihin vaikuttavat usein viranomaisten moraalinen vaikutusvalta ja luotettavuus sekä ostovoima.
  • Yleensäkin auttamaan kaikkia tekoälyhankintaan liittyviä osapuolia kuten virkamiehiä, hankinta- ja muita viranomaisia, datan ja analytiikan soveltajia ja tekoälyratkaisujen tarjoajia yleisen edun ja hyvinvoinnin turvaamisessa.
Oliko tieto hyödyllistä?