Sote-uudistus

Ratkaisut

Palvelumme sote-uudistukseen

Esimerkkejä uudistukseen liittyvistä palveluistamme.

Results Management Office (RMO) – avain tulokselliseen hankejohtamiseen

Hyvinvointialueiden pystyttäminen viedään läpi haastavassa aikataulussa ja tarvittavien muutosten tekeminen vaatii jämäkkää, mutta oleelliseen keskittyvää hankejohtamista. Esimerkiksi aikataulun, riskien, kustannusten ja riippuvuuksien hallinta on keskeistä, mutta perinteisempien PMO-tyyppisten prosessien ja työkalujen lisäksi on syytä kiinnittää huomiota muutoksen kokonaisvaltaiseen johtamiseen.

Deloitten Results Management Office (RMO) kattaa perinteiset projektien hallintaan liittyvät osa-alueet, mutta vie ne myös uudelle tasolle yhdistämällä organisaation toiminnan tavoitteet muutosohjelman tavoitteisiin ja sisältöihin sekä niiden tulokselliseen läpivientiin eri sidosryhmät huomioiden.

RMO keskittyy neljään kokonaismuutoksen johtamisen kannalta keskeiseen näkökulmaan:

 • Kokonaismuutoksen strategia ja linjaukset: muutostavoitteiden ja strategian määrittely ja ylläpitäminen, hyötyjen johtaminen, yhteensovittaminen organisaation tavoitteiden kanssa, mittarit
 • Organisaation muutosvalmius: sidosryhmien osallistaminen ja hallinta, muutosten toteutumisen varmistaminen, organisaation muutoskyvykkyyden tukeminen
 • Sisällöllinen johtaminen: eri osa-alueiden ja projektien sisällöllisten päätösten tukeminen ja yhtenäisyyden varmistaminen substanssiosaajien tuella
 • Hankehallinta: edistymisen seuranta; aikataulun, budjetin, resurssien, riskien ja riippuvuuksien hallinta; laajuuden ja muutosten hallinta; yhtenäiset projektien suunnittelu- ja seurantakäytännöt

RMO:n avulla varmistetaan konkreettiset hyödyt: muutosohjelman tavoitteiden toteutuminen, sidosryhmien valmius ottaa vastaan muutoksen tulokset, kokonaiskuva toteutettavasta sisällöllisestä ratkaisusta sekä muutosohjelman hallinta ja tuki.

RMO keskittyy enemmän tulosten tuottamiseen kuin raportointiin. Tavoitteena on mahdollisimman ketterä päätöksentekomalli, joka perustuu mitattaviin lopputuloksiin, ei yksittäisiin tuotoksiin. RMO on avain hankkeeseen, joka tuottaa tulosta.

Minni Särkkä-Hietala

Minni Särkkä-Hietala
minni.sarkka-hietala@deloitte.fi

Lauri Byckling

Lauri Byckling
lauri.byckling@deloitte.fi

Kirsi Kemi

Kirsi Kemi
kirsi.kemi@deloitte.fi

Miten voimme auttaa?

Olemme mukana kehittämässä sotea ja hyödynnämme toimeksiannoissa monipuolista asiantuntijajoukkoamme. Alla lisää esimerkkejä palveluistamme.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

 

 • Sote-uudistuksesta ja sen edellyttämistä muutoksista
 • Hyvinvointialueiden rakentamisesta
 • Sote-palveluiden järjestämisestä ja palvelutuotannosta
 • Strategisista hankinnoista (make-or-buy), tuottajaohjauksesta ja valvonnasta
 • Palveluketjuista ja palveluintegraatiosta

Kustannus-, hyöty- ja markkina-analyysit

 • Markkina-analyyseista ja yhtiöittämisestä
 • Kustannus- ja hyötyanalyyseistä
 • Liiketoimintasuunnitelmista
 • Strategiatyöskentelystä
 • Suurien toimintamalli- ja teknologiamuutosten läpiviemisestä

Sote- ICT ja tiedolla johtaminen

 • Hyvinvointialueen ICT-valmisteluista
 • ICT-palveluiden kehittämistä
 • ICT-hankinnoista
 • Tiedolla johtamisesta
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

Hallinto- ja tukipalvelut

 • Hallinto- ja tukipalveluiden kehittämisestä
 • Toimintamallien suunnittelusta ja pystyttämisestä
 • Taloudesta

Henkilöstöhallinto ja organisaatiosuunnittelu

 • Henkilöstöhallinnosta ja sen toimintamalleista
 • Organisaatiosuunnittelusta ja henkilöstösiirroista
 • Työntekijäkokemuksesta ja henkilöstön osallistamisesta
 • Henkilöstöjärjestelmistä

Lisätietoja:

Minni Särkkä-Hietala

Minni Särkkä-Hietala

Health Care & Life Science

Minni Särkkä-Hietala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiantuntijapalveluista Suomessa. Hän on työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon konsultointitehtävissä ja palvelutuotannon tutk... Lisää

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Nordic Government & Public Services

Lauri Byckling toimii Deloittella johdon konsulttina, julkisen sektorin Pohjoismaiden toimialajohtajana ja Deloitten Suomen toimintojen transformaatiojohtajana. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus julk... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää

Lisätietoja:

Janne Gerdt

Janne Gerdt

Business Technology

Janne Gerdt vastaa Deloitten julkisen sektorin ja terveydenhuollon toimialan teknologiapalveluista Suomessa. Hänen vastuualueensa ytimessä ovat suuret julkisen sektorin ja terveydenhuollon organisaati... Lisää

Minna Tormilainen

Minna Tormilainen

Government & Public Services

Minna Tormilainen työskentelee liikkeenjohdon konsulttina ja vastaa Suomessa Deloitten julkisen sektorin palveluista valtion- ja paikallishallinnolle. Minna on keskittynyt erityisesti johtamisen ja ha... Lisää

Linda Nummelin

Linda Nummelin

Human Capital

Linda Nummelin vastaa HR-transformaatioiden palvelualueesta Suomessa Deloittella. Lindalla on lähes 10 vuoden kokemus monipuolisista HR- ja henkilöstön kehittämisen tehtävistä. Lindan ydinosaamista ov... Lisää