Ratkaisut

Palvelumme sote- ja maakuntauudistukseen

Esimerkkejä uudistukseen liittyvistä palveluistamme.

Ihmiset

Uudistuksen myötä on rakennettava uusia organisaatioita ja muutettava nykyisiä, ja luotava niille hyvät  henkilöstön kehittämisen ja johtamisen mallit. Uudistuksessa mukana olevia ihmisiä on tuettava muutoksessa koko sen toteutuksen ajan.
 

Ihmisiin liittyvät erityiskysymykset 

 • Mitkä ovat keskeisimmät vaikutukset henkilöstöön?
 • Mitä vaikutuksia uudistuksella on organisaatiorakenteisiin?
 • Miten uudistus vaikuttaa nykyiseen organisaatioon jäljelle jäävän henkilöstön työehtoihin, sopimuksiin ja palkitsemiseen?
   

Esimerkkejä palveluistamme

- Työoikeudelliset neuvontapalvelut

- Johtamisen kehittäminen

- Palkitseminen ja kannustimet
 

 

Susanna Tiihonen 
Johtaja, lakipalveluiden vetäjä
susanna.tiihonen@deloitte.fi

Tukipalvelut ja ICT

Uudet maakunnat tarvitsevat tehokkaat tukipalvelut, ja kuntien tukipalvelut on sopeutettava toiminnan pienenevään volyymiin. ICT-ratkaisut ja toiminnan digitalisaatio ovat merkittävä hyötyjen ja kustannusten lähde.
 

Tukipalveluihin liittyvät erityiskysymykset

 • Miten tukipalvelut järjestetään?
 • Mitkä palvelut jäävät nykyiselle toimijalle?
 • Mitä kaikkea toimintaa siirretään palvelukeskuksiin?
   

Esimerkkejä palveluistamme 

- Tukipalveluiden kehittäminen

- Tietojärjestelmien kehittäminen

- Lainopilliset palvelut osakeyhtiön perustamiseen ja toiminnan siirtämiseen osakeyhtiöön liittyen

- Tietosuojaan liittyvät palvelut

- Projekti- ja muutosjohtaminen sekä muutoksen läpiviemisen tuki

- Palvelu-/toimintastrategian laadinnan tuki

- Johtamisjärjestelmän ja toimintamallin kehittäminen

 

 

Lauri Byckling 
Partneri, asiakkuusjohtaja
lauri.byckling@deloitte.fi

Strategiat, operatiivinen toiminta ja johtaminen

Asiakkaan valinnanvapaus muuttaa toiminnan lähtökohtia luoden tarvetta esimerkiksi palveluiden entistä asiakaslähtöisempään tuotantotapaan.
 

Ydintoimintaan liittyvät erityiskysymykset

 • Miten johdamme maakunnan palvelulaitoksen toimintaa ja miten toiminta organisoidaan?
 • Miten johdamme yhtiöitettyä palveluiden tuotantoa ja miten toiminta organisoidaan?
 • Kuinka tuotamme palvelumme vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti?
   

Esimerkkejä palveluistamme

- Toimintamallien ja prosessien kehittämisen tuki

- Asiakaslähtöisyyden kehittäminen analytiikkaa ja segmentointia hyödyntäen

- Projekti- ja muutosjohtaminen sekä muutoksen läpiviemisen tuki

- Johtamisjärjestelmän ja toimintamallin kehittäminen

- Palvelu-/toimintastrategian laadinnan tuki

  

Markus Kaihoniemi 
Partneri, julkisen sektorin vetäjä
markus.kaihoniemi@deloitte.fi

Lauri Salmivalli 
Partneri, sosiaalisen ja terveydenhuollon toimialan vetäjä
lauri.salmivalli@deloitte.fi

Yhtiöittäminen

Yhtiöittämisen toteuttaminen laadukkaasti edellyttää monialaista ymmärrystä palvelutuotannosta ja sen reunaehdoista.
 

Yhtiöittämiseen liittyvät erityiskysymykset

Mitkä palvelut yhtiöitetään?

Mitä yhtiöittäminen tarkoittaa  käytännössä?

Mikä on yhtiön liiketoimintamalli ja miten toiminnasta tulee kilpailukykyisiä?
 

Esimerkkejä palveluistamme

- Kirjanpitoperiaatteiden läpikäynti ja ohjeistus yhtiöittämisen yhteydessä

- Kustannuslaskennan, budjetoinnin ja kassavirran suunnittelu

- Pääomarakenteen ja rahoituksen suunnittelu

- Verotuksen suunnittelu

- Kirjanpito-ohjeistuksen laatiminen
 

 

Anu Servo 
Johtaja, julkishallinnon tilin-tarkastuspalveluiden vetäjä, JHT, KHT anu.servo@deloitte.fi

Kaj Wasenius 
Partneri, tilintarkastus
kaj.wasenius@deloitte.fi

Lisätietoja:

Lauri Byckling

Lauri Byckling

Clients & Industries

Lauri Byckling toimii Deloittella asiakkuusjohtajana ja johdon konsulttina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus julkisen ja yksityisen sektorin merkittävistä muutoshankkeista. Laurin erityisosaaminen lii... Lisää

Lauri Salmivalli

Lauri Salmivalli

Government & Public Services

Lauri Salmivalli vastaa julkisen sektorin toimialan (Government & Public Services) asiantuntijapalveluista Suomessa. Lauri on työskennellyt julkisen sektorin ja erityisesti terveydenhuollon konsultoin... Lisää