Kiinteistöt

Deloitten kiinteistöliiketoiminnan asiantuntijat auttavat kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä, kiinteistösijoittajia sekä kiinteistörahastoja useissa kiinteistöliiketoimintaan ja kiinteistösijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.