Artikkeli

Tulevaisuuden riskit digitaalisessa liiketoimintaympäristössä

Digitaalinen transformaatio luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla se auttaa vähentämään uudenlaisten innovatiivisiin teknologioihin pohjautuvien kilpailijoiden uhkaa. Liiketoimintamalleja mietitään uusiksi - miten luoda ja tuottaa arvoa uusien teknologioiden avulla? Tunnistamalla, ymmärtämällä ja hallitsemalla digitaalisen transformaation mukanaan tuomia uusia riskejä, voivat yritykset saada enemmän tuottoa panostuksilleen. Digitaaliset teknologiat tuovat sekä uusia riskin lähteitä että uusia keinoja hallita riskejä.

Digitaaliseen transformaatioon liittyy seuraavia riskinäkökulmia:

 • Strategiset riskit liittyen liiketoimintamalliin
  Syntyykö uusia teknologiapohjaisia toimijoita, jotka voivat vaikuttaa tämän hetkisiin liiketoimintamalleihin heikentävästi?
 • Muutoksenhallintaan liittyvät hanke-ja projektiriskit
  Onnistuuko muutos ja uuden teknologian käyttöönotto?
 • Uusiin teknologioihin liittyvät monimuotoiset ja toisiinsa kytkeytyvät riskit
  Millaisia riskejä tekoäly, robotiikka ja kyber luovat?
 • Tavat hallita riskejä uusien teknologioiden avulla
  Hyödynnetäänkö riskienhallinnassa uusimpia digitaalisia työkaluja?

Onnistuneen digitaalisen riskienhallinnan avulla erottuvat voittajat, jotka saavat digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä suurimmat hyödyt.

Lue lisää raportistamme ja ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Oliko tieto hyödyllistä?