Artikkeli

Kiertotaloustoimija

 Ota asiakas mukaan!

Kirjoitin edellisessä blogissani jo hieman siitä, miten kiertotalous tarjoaa näkökulman kestävään kehitykseen ja uusiin innovaatioihin. Pureudun tähän nyt hieman syvemmin. Innovointihan on valitettavasti saanut melkein kirosanan viran tämän syksyn yhteiskunnallisessa keskustelussa. Meitä konsultteja myös usein pidetään viisastelijoina, jotka eivät osaa luoda konkretiaa mihinkään mihin koskemme. Näen itse kiertotalouden potentiaalin kuitenkin nimenomaan tavassa miettiä mahdollisuuksia uudesta näkökulmasta eli innovoinnissa. Tämä konkretisoituu käsin kosketeltaviksi hyödyiksi kaikkien – niin yritysten, kuluttajien, yhteiskunnan kuin koko planeettamme – hyväksi.

Deloitten verkostoon kuuluva Doblin on tehnyt innovoinnista yritysten johtoryhmille paljon systemaattisemman ja laaja-alaisemman mallin. Doblin on tunnistanut kymmenen kilpailukyvyn lähdettä liittyen yrityksen tarjoomaan, liiketoimintamalliin ja asiakaskokemukseen. Yli kymmenen vuoden kokemuksella malli osoittaa, että mitä johdetumpaa ja kurinalaisempaa innovointi on, sitä paremmin se auttaa erottumaan kilpailijoista, ja mitä useampaa innovaatiotyyppiä yhtiö käyttää, sitä menestyneempi se on. Uskon, että Doblinin 10 Types of Innovation -kehikko kiertotalouden selkärankana voi tuoda yrityksille aivan uudenlaisen otteen innovointiin.

From theory to practise

Monipuolisesti innovoivat yhtiöt menestyvät muita paremmin

Kun analysoimme suomalaisia ja kansainvälisiä kiertotalouden kanssa toimivia yhtiöitä kyseistä viitekehystä vasten huomasimme, että he harvemmin keskittyivät innovoimaan asiakaskokemuksen ympäriltä. Kaikilla yhtiöillä suurin haaste näyttää olevan asiakkaan sitouttaminen.

Kiertotalous kuitenkin perustuu ajatukselle materiaalien kierrosta, mikä edellyttää asiakkaan mukaan ottamista. Lisäksi kiertotalous voi tuoda liiketoiminnalle hyötyjä juuri asiakaskokemuksen kautta. Esimerkkeinä tästä vaikkapa H&M, Nudie Jeans, ja Polarn O. Pyret, joilla kaikilla on käytössään nk. "take back" -järjestelmä.

Kiertotalousajattelussa mahdollisuuksia tuotteen eliniän pidentämiseksi on rajattomasti – mitä hyötyjä yhtiöt voivat saada esimerkiksi kyseisestä ”take back” -kulttuurista? Tai voisiko yhtiö ajatella tapoja korjata tuote tai tehdä siitä jotain aivan uudenlaista sen jälkeen, kun asiakas ei enää tarvitse tuotetta? Asiakkaan sitouttaminen on edellytys sekä kiertotaloudelle että menestyvälle liiketoiminnalle. Miksipä ei tarttua tähän haasteeseen huikean kiinnostavana mahdollisuutena?

Lue lisää kiertotaloudesta esitteestämme (latauslinkki sivulla vasemmalla).

Deloitte toteutti kiertotaloustutkimuksen kansainvälisen Deloitten omistaman Doblinin luoman Ten Types of Innovation -mallin ja julkisen tiedon avulla syksyn 2015 aikana. Tutkimuksessa analysoitiin ja vertailtiin 30:ä Suomen johtavaa yritystä ja 50 kansainvälistä kiertotalouden edelläkävijää julkisesti saatavan tiedon kautta. Saat meiltä lisätietoja osoitteesta deloitte@deloitte.fi.

Oliko tieto hyödyllistä?