Miten uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomaisiin?

Artikkeli

Miten uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomaisiin?

Toiminnan digitalisointi, tietoturvallisuus ja tiedon jakaminen korostuvat uudessa tiedonhallintalaissa  

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020. Sen tavoitteena on vastata jatkuvasti muuttuvan digitaalisen ympäristön haasteisiin. Miten uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomaisiin ja mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on? Millä tavalla voidaan yhdenmukaistaa julkisen sektorin toimijoiden tiedonhallintaa sekä tietojärjestelmien käyttöä, erityisesti toiminnan digitalisoimista, tietoturvallisuutta ja tiedon jakamista?

Deloitten kyberturvallisuusasiantuntija Matti Aitta esittelee ja analysoi julkaisussa tiedonhallintalakia ja sen oleellisimpia osa-alueita. Hän tuo esille itse havaitsemiaan tärkeitä asiakokonaisuuksia, joita hänen mukaansa on yksittäisten viranomaisten tärkeä huomioida omassa toiminnassaan.

Julkaisussa saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Keitä laki koskee ja miltä osin?
  • Mitä lain mukaan pitää tehdä ja millä aikataululla?
  • Mitkä ovat lain merkittävimmät muutokset yksittäisen toimijan näkökulmasta?
  • Mitä tarkoitetaan tiedonhallintayksikön perustamisella, tiedonhallintamallin laatimisella ja muutosvaikutusten arvioinnilla? Miten lain vaatimukset voidaan toteuttaa näiden osalta?
  • Mitä vaaditaan tietoturvallisuuden osalta ja miten vaatimukset eroavat tietoturva-asetuksen vaatimuksista?
  • Miten salassa pidettävien ja turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen luokittelu ja merkintä muuttuvat?
  • Mitä tarkoitetaan tietoaineistojen digitalisoinnilla, digitaalisen tiedon käsittelyllä, luovuttamisella ja vastaanottamisella? Miten lain vaatimukset voidaan toteuttaa näiden osalta?

Julkaisussa keskitytään erityisesti tiedonhallintayksikön perustamiseen, tiedonhallintamallin laatimiseen ja muutosvaikutusten arviointiin, tietoturvavaatimuksiin sekä tietoaineistojen digitalisointiin, digitaalisen tiedon käsittelyyn, luovuttamiseen ja vastaanottamiseen erityisesti tietoturvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Ota yhteyttä Matti Aittaan.

Oliko tieto hyödyllistä?