Artikkeli

Miten uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomaisiin?

Toiminnan digitalisointi, tietoturvallisuus ja tiedon jakaminen korostuvat tiedonhallintalaissa.

Julkaisussa saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Julkaisussa keskitymme siihen miten uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomaisiin ja mitä konkreettisia vaikutuksia sillä on. Keskitymme erityisesti tiedonhallintayksikön perustamiseen, tiedonhallintamallin laatimiseen ja muutosvaikutusten arviointiin, tietoturvavaatimuksiin sekä tietoaineistojen digitalisointiin, digitaalisen tiedon käsittelyyn, luovuttamiseen ja vastaanottamiseen erityisesti tietoturvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Tuomme esille havaitsemiamme tärkeitä asiakokonaisuuksia, joita yksittäisten viranomaisten tärkeä huomioida omassa toiminnassaan. Näin ollen kaikki lain eri osa-alueet eivät ole esitelty tässä julkaisussa. 

Lataa raportti alta:

Oliko tieto hyödyllistä?