CEO and board risk management survey

Artikkeli

CEO and board risk management survey

Miten toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet hallitsevat riskejä?

Arvioimme tutkimuksessamme organisaatioiden tämänhetkistä kykyä hallita strategisia riskejään yhä monimutkaisemmassa maailmassa ja annamme näkemyksemme riskien hallitsemiseksi.

Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet näkevät strategiset riskit ja miten he vastaavat näihin riskeihin priorisoimalla investointejaan. Tutkimuksessamme keskityttiin neljään eri strategiseen riskiin: brändi ja maine, kulttuuri, kyberturvallisuus sekä kolmansiin osapuoliin liittyvät riskit.

Lähes kaikki kysymykseen vastanneet johtajat uskovat organisaationsa kohtaavan vakavia uhkia tai haasteita seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana. Johtajat näyttävät keskittyvän nykyisiin, yksittäisiin sekä taktisiin riskeihin pikemmin kuin nouseviin strategisiin riskeihin.  Kriittisiä uhkia ei nähdä toisiinsa kytkeytyneinä monimutkaisina uhkina, jotka oikein hallittuna voisivat mahdollistaa nopeaa kasvua. Johtajat, jotka hallitsevat strategisia riskejä tehokkaasti, suunnistavat paremmin toimialansa murroksessa, kiihdyttävät suorituskykyään ja saavat kilpailuetua.

Tutkimuksen päälöydökset:

  • Vain puolet organisaatioista tunnistaa, kuinka tärkeää on hallita maineriskejä ennakkoon.
  • Johtajat saattavat yliarvioida organisaatiokulttuurinsa terveyden tai aliarvioida kulttuuria heikentäviä asioita.
  • Kyberriskit saattavat olla organisaatioiden suurin huolenaihe, mutta vain 38 % toimitusjohtajista ja 23 % hallitusten jäsenistä ovat niihin erittäin sitoutuneita.
  • Kolmansiin osapuoliin liittyvät riskit saatetaan helposti aliarvioida. Useimmat organisaatiot eivät aseta kolmansille osapuolille yhtä tiukkoja riskivaatimuksia kuin omalle organisaatiolleen. 

Oliko tieto hyödyllistä?