Lehdistötiedotteet

Deloitte GDPR Benchmarking -tutkimus

EU:n tietosuoja-asetus 25.5.2018

Päälöydökset

Deloitten General Data Protection Regulation Benchmarking –tutkimukseen haastateltiin 75 EMEA-alueen yritystä niiden valmiudesta vastata EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseen 25.5.2018 mennessä. Tutkimus toteutettiin loppukesästä 2017 ja mukana oli myös suomalaisia yrityksiä.

  • Yhdeksän kymmenestä yrityksestä kertoo valmistautuvansa asetuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin.
  • Organisaation koko tai toimiala ei näytä vaikuttavan tietosuojainvestointien määrään.
  • 15 % yrityksistä uskoo täyttävänsä tietosuoja-asetuksen vaatimukset määräaikaan mennessä. Haasteita yrityksille tuottaa paitsi tiukka aikataulu myös vaatimusten epämääräisyys.
  • Alle puolet vastaajista kertoo yrityksensä systemaattisesti arvioineen henkilötietojen käsittelyä tietosuojavaatimuksia vasten.
  • Yli 60 % vastaajista uskoo, että tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta seuraa muutakin hyötyä kuin vaatimusten täyttyminen, kuten kilpailuetua ja mainehyötyä.

 

Kukin organisaatio joutuu pohtimaan mikä on riittävä tietosuojan taso ja asettamaan riman parhaaksi katsomalleen korkeudelle.

 - Hannu Kasanen, Privacy Lead, Deloitte

Tietosuoja-asetus kannattaa nähdä mahdollisuutena vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja omaa brändiä

- Karthi Pillay, Cyber Risk Lead, Deloitte

Hannu Kasanen
Oliko tieto hyödyllistä?