Uutiset

Deloitte kehittämässä Smart & Cleanin muovin kiertotalousprojektia

Muovittomuudella muutetaan maailmaa

Muovin tuotantoon, käyttöön ja kierrätykseen liittyy maailmanlaajuisesti useita ongelmia: nykyinen muovintuotanto perustuu pitkälti fossiilisiin polttoaineisiin, useimmat muovilaadut eivät maadu ja saattavat päätyä luontoon, minkä lisäksi viimeisimpänä ollaan herätty mikromuovien aiheuttamiin haittoihin eliöissä. Tulevaisuudessa tarvitaan kestävämpi tapa tuottaa, käyttää ja kierrättää muovia ympäristön kannalta pitkäjänteisten kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Deloitte on mukana Smart & Clean -projektissa, jossa etsitään ratkaisuja muoviongelmaan.

Tavoitteena kestävämpi kaupunki

4.5.2018 – Smart & Clean -muutosprojekti etsii muovintuotantoon, -käyttöön ja -kierrätykseen liittyviä edelläkävijäratkaisuja, joiden avulla on mahdollista muodostaa kiertotalouden mukainen muoviekosysteemi pääkaupunkiseudulle. Projektin tavoitteena on ymmärtää muovijärjestelmän keskeisimmät toimijat ja hahmottaa, millaisia johtavia ratkaisuja muoviongelmaan on löydettävissä. Projektin aikana kehittyviä ratkaisuaihioita kehitetään eteenpäin kiinnostuneiden toimijoiden kanssa siten, että niistä syntyy yksi tai useampi konkreettinen ratkaisu pääkaupunkiseudulle.


Kohti ratkaisua

Smart & Clean -säätiö ja Deloitte järjestävät toukokuun 2018 aikana työpajan, jossa syntyneitä ideoita muovin käytön ja kulutuksen tiimoilta edistetään tunnistettujen kumppaneiden kanssa. 

”Päämääränämme on yhdessä keskeisten toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa löytää uusia toimintamalleja, joilla tuodaan kestäviä ratkaisuja muovin käyttöön ja korvaamiseen pääkaupunkiseudulle ja kaupunkilaisille. Deloitte on mukana auttamassa meitä ymmärtämään, miten muovin käyttöä voitaisiin vähentää ja miten se olisi kestävää sekä hahmottamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.”, kertoo Ville Miettinen Smart & Clean -säätiöstä.

”Tarkoituksenamme on löytää useita toimijoita yhdistävä ratkaisu, jonka avulla parannetaan resurssiviisautta, osallistetaan kaupunkilaisia sekä kehitetään skaalattavaa liiketoimintaa, josta hyötyvät paitsi suomalaiset yritykset, myös muiden maiden kansalaiset”

täydentää Deloitten vastuullisuuspalveluissa työskentelevä Marika Määttä.

Tule jakamaan ehdotuksesi hyvistä muoviratkaisuista LinkedInin Smart & Clean Community ryhmään!

#feidaamuovi
#smartclean

 

Oliko tieto hyödyllistä?