Artikkeli

Kumppaniverkostojen riskienhallinta 2020

Miten globaalit organisaatiot vastaavat kumppanuusverkostojen riskienhallintaan?

Toimitusketjun vastuullinen liiketoiminta on tällä hetkellä organisaatioiden yksi tärkeimmistä ajureista investoida kolmansien osapuolten riskienhallintaan (TPRM/EERM). Deloitten vuoden 2020 globaali tutkimus nostaa esiin kuusi keskeistä teemaa kumppaniverkoston riskienhallinnassa, ottaa kantaa COVID-19 vaikutuksiin sekä tarjoaa asiantuntijoidemme näkemyksiä tulevaan.

Päälöydöksemme tutkimuksesta:

 1. Ongelmatilanteiden kustannusten kasvu
  Kumppaneiden aiheuttamien ongelmatilanteiden kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Yksi viidestä arvioi taloudellisten vaikutusten moninkertaistuneen, jopa kymmenkertaistuneen. Ongelmatilanteita voivat olla mm. kumppaneiden tietovuodot tai laaja-alaiset tietojärjestelmäongelmat. 
 2. Vastuullisuus hakee tasapainoa kustannusten kanssa
  Organisaatiot investoivat nyt kumppaniverkoston riskienhallintaan, sillä ne haluavat toimia vastuullisesti koko toimitusketjunsa läpi. Kustannuspaineiden vuoksi investointeja ei ole kuitenkaan tehty riittävästi kumppaneiden yritys- ja ympäristövastuisiin liittyvien riskien hallitsemiseksi.
 3. Regulaation lisääntyminen
  Erilaiset säännökset ovat lisänneet globaalisti paineita organisaatioiden riskienhallintaan kaikilla toimialoilla. Tutkimuksen mukaan vain yksi viidestä sanoi valvovansa kaikkia tai kaikista kriittisimpiä toimittajia, vaikka toimitusketjussa olevien kumppaneiden tai alihankkijoiden mahdolliset laiminlyönnit voivat koitua oman yrityksen vastuulle.
 4. Visio muutokselle ja teknologian kehitys
  Organisaatiot kehittävät nyt keskipitkän aikavälin suunnitelmia kokonaisvaltaiseen ekosysteemin hallintaan. 72% vastaajista on tyytymättömiä tai osittain tyytymättömiä käyttämäänsä EERM* teknologiaan. Toiveena on kehittää yksi integroitu järjestelmä, josta löytyisi reaaliajassa kaikki tarvittava informaatio, kuten esimerkiksi visualisoitu riskidata ja koko arvoketjua koskevat kriittiset liiketoimintapäätökset.
 5. Ulkoisten asiantuntijoiden hyödyntäminen
  Moni organisaatio selvittää mahdollisuutta käyttää tai jo käyttää ulkoista tukea kumppaniverkoston riskienhallinnassa. Ulkoisia asiantuntijoita käytetään muun muassa siksi, koska organisaation omat resurssit eivät riitä, ei haluta tehdä suuria investointeja teknologiaan tai halutaan tehdä merkittäviä parannuksia nopeasti. Organisaatiot haluavat ulkoisten asiantuntijoiden tukea erityisesti tekoälyn hyödyntämiseen, yhteistyömahdollisuuksien rakentamiseen laaja-alaisesti oman toimialan keskuudessa tai jatkuvien/skaalautuvien palveluiden, kuten esimerkiksi kumppaniverkoston riskienhallintaan.
 6. Laaja-alaisempi ekosysteemin hallinta
  Ylin johto laajentaa tarkasteluaan kokonaisvaltaisemmaksi kumppaniverkoston riskeistä sopimushallintaan, suorituskyvyn johtamiseen, talouteen ja hankintaan. Tämä mahdollistaa synergiaedut pitkällä aikavälillä, mutta luo koordinointihaasteita siirtymävaiheen aikana.

 

Tuloksissa on syytä huomioida, että ne pitävät sisällään koko toimitusketjun ja myös kolmannet osapuolet, kuten toimittajat, kumppaniverkostot ja alihankintaketjut. Yritykset eivät vastauksissa ottaneet huomioon mahdollisesti ulkoistettuja myynti- ja jakelukanavia, koska niiden hallinta koettiin olevan erillään muusta liiketoiminnasta. Toisaalta tämä ei poikkea yleisistä tuloksista, koska suurin osa yrityksistä ei vielä toimi integroidulla ja kokonaisvaltaisella tavalla. Tutkimukseen osallistui 1 145 yritysjohtajaa eri toimialoilta ja se toteutettiin 20 maassa: Amerikassa, Euroopassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

 

Näkökulma COVID-19 vaikutuksista

COVID-19 pääsi yllättämään ja se eskaloitui nopeasti. Kaikille on nyt varmasti selvää, kuinka laaja-alainen ja globaali häiriö voi vaikuttaa organisaatioiden strategioihin, päätöksentekoon ja arvoketjuihin. Valitettavan monella yrityksellä valmistautuminen oli heikkoa ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat eivät olleet kunnossa tai niissä ei ollut huomioitu pandemian vaikutuksia laaja-alaisesti. Ainoastaan 15% yrityksistä kertoi olleensa hyvin valmistautunut kriisiin, ja toiminta pystyi jatkumaan optimaalisella tasolla.

Hyvin valmistautuneet yritykset olivat mm. 

 • Tehneet kriittisyysarvion arvoketjun näkökulmasta
 • Käyneet aktiivista dialogia ja seuranneet toimittajiensa tilannetta
 • Huomioineet myös alihankintaketjujen tilanteen ja visualisoineet nykyaikaisen tilannekuvan

Käytännössä kriittisyysarvio on tarkoittanut ymmärrystä liiketoiminnan kriittisistä aktiviteeteista, tuotteista, palveluista, liiketoimintaprosesseista ja järjestelmistä. Tässä yhteydessä on täytynyt selvittää riippuvuussuhteet toimittajiin ja koko arvoketjuun; mitkä toimittajat ja alihankkijat ovat todella kriittisessä roolissa meidän liiketoimintamme ja asiakkaidemme näkökulmasta? 

Näillä yrityksillä sisäisen tiedon hyödyntäminen ja laatu on ollut keskeisessä osassa: On tiedetty esimerkiksi toimittajat, joille ei varatoimittajaa saatavilla, toimittajien ajankohtainen varastotilanne, kriittisten komponenttien ja palveluiden saatavuus jatkossa ja niin edelleen. Tieto oman organisaation ulkopuolisten toimituskeskusten ja välivarastojen sijainneista ja toimittajien reaaliaikaisesta taloudellisesta tilasta nousi tärkeään rooliin. Nopea reagointi ja henkilökohtainen yhteydenotto kriittisiin toimittajiin palkittiin tässä yhteydessä parempana varautumisena ja liiketoiminnan jatkumisena ilman keskeytyksiä. 

Lue koko tutkimus tästä.

 

*EERM = Extended enterprise risk management, jolla tarkoitetaan koko yrityksen ekosysteemiä ja siinä toimivia kumppaneita.

Miten kumppaniverkostojen riskienhallintaa tulisi kehittää?

Voimmeko olla avuksi?

Monille organisaatioille kumppaniverkosto on osa yrityksen ekosysteemiä ja tärkeä oman liiketoiminnan arvon ja strategisen edun saavuttamiselle. Koska riippuvuus kumppaniverkostosta jatkaa kasvuaan, kasvaa myös niihin liittyvät riskit.

Kokenut tiimimme auttaa asiakkaitamme kumppaniverkoston riskienhallinnassa, jotta asiakkaamme voivat maksimoida liiketoiminnan suorituskyvyn, virtaviivaistaa teknologia- ja lisensointikustannuksia ja optimoidakseen toimitusketjuja.

Mikäli haluat keskustella kolmannen osapuolen riskienhallintakyselymme tuloksista ja siitä, miten niitä sovelletaan organisaatioosi, ota rohkeasti yhteyttä!

Oliko tieto hyödyllistä?