Artikkeli

Kumppaniverkoston riskienhallinta 2021

Pandemia on vauhdittanut organisaatioita kehittämään digitaalisia valmiuksiaan kumppaniverkostojen riskienhallinnassa. 

Tämän vuoden tutkimuksessa selvitettiin organisaatioiden näkemyksiä siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut niiden kumppaniverkostojen riskienhallintaan ja toimintamalleihin. Tutkimukseen osallistui 1 170 yritysjohtajaa eri toimialoilta ja se toteutettiin 30 maassa.

7.6.2021

 

Viime vuosi oli kumppaniverkostojen riskienhallinnan näkökulmasta hyvin poikkeuksellinen. Myös suomalaiset yritykset kokivat aivan uusia haasteita. Toimitusketjuissa ja kumppaniverkostoissa paljastui yllättäviä toimijoita, joihin yrityksillä ei välttämättä ole näkyvyyttä.

Ennen pandemiaa ja toimitusketjujen kriisiytymistä, yrityksissä on tyypillisesti keskitytty erityisesti toimitusketjujen ja käyttöpääoman optimoimiseen ja maksukäyttäytymiseen. Nyt kilpailukykyä tulisi varmistaa  hallitsemalla kumppaniverkoston riskejä paremmin. Erityisesti digitaaliset riskit ovat tällä hetkellä organisaatioiden päähuolena. 

 

Tutkimuksemme päälöydökset:

  • Koronapandemia herätti yritykset investoimaan kumppaniverkoston riskienhallintaan. Pandemiasta johtuvat häiriöt havahduttivat organisaatiot ymmärtämään kumppaniverkoston riskienhallinnan merkityksen omalle toiminnalleen. Monet organisaatiot  eivät olleet valmistauneet, kun maailmanlaajuinen pandemia iski. Vielä kymmenen kuukautta pandemian alkamisesta lähes puolet kyselyyn vastanneista koki organisaationsa olevan edelleen reagointivaiheessa. Vaikka pandemia aiheutti haasteita kumppaniriskienhallinnan kehittämiselle, se kuitenkin herätti organisaatiot investoimaan siihen tulevaisuudessa.
  • Organisaatiot haluavat nyt kehittää reaaliaikaista näkyvyyttä, riskimittareita ja raportointia kumppanien riskienhallinnan osalta. Tutkimuksen mukaan yli puolet organisaatioista haluaa parantaa reaaliaikaista tiedonsaantia, riskimittareita ja raportointia seuraavien vuosien aikana. Monella on tarve työkalulle, josta saisi ajan tasalla olevaa tietoa kaikista toimijoista omassa kumppaniverkostossaan ja niiden mahdollisista riskitekijöistä.
  • Päähuolenaiheena digitaalisten riskien lisääntyminen kumppaniverkostossa. Digitalisaatio, innovaatiot ja työskentelytapojen muutos aiheuttavat uudenlaisia riskejä myös kumppaniverkostoissa. Digitaalisten riskien lisäksi, huolta aiheuttaa muun muassa kumppaneiden taloudellinen häiriönsietokyky ja kyvykkyys hallita monimuotoisuutta, turvallisuutta, ympäristöä ja ilmastonmuutosta. 
  • Kustannuspaineet estävät ulkoistuksen. Koronapandemia sai useat organisaatiot harkitsemaan ulkoistettujen toimintojen takaisin ottamista oman organisaation sisälle. Kustannuspaineet ja sisäisen osaamisen puute estivät tämän suurimmalla osalla yrityksistä. Suurimmiksi syiksi tähän ulkoistuksien pois vetämiseksi oli huoli siitä, että ulkoistetut toimijat eivät kykene suoriutumaan velvoitteistaan tai se, että yritys menettää kontrollinsa ulkoistuskumppaniinsa.

 

Lue lisää lataamalla tutkimuksen tulokset alla olevan formin kauttta:

Voimmeko olla avuksi?

Monille organisaatioille kumppaniverkosto on osa yrityksen ekosysteemiä ja tärkeä oman liiketoiminnan arvon ja strategisen edun saavuttamiselle. Koska riippuvuus kumppaniverkostosta jatkaa kasvuaan, kasvaa myös niihin liittyvät riskit.

Kokenut tiimimme auttaa asiakkaitamme kumppaniverkoston riskienhallinnassa, jotta asiakkaamme voivat maksimoida liiketoiminnan suorituskyvyn, virtaviivaistaa teknologia- ja lisensointikustannuksia ja optimoidakseen toimitusketjuja.

Mikäli haluat keskustella kolmannen osapuolen riskienhallintakyselymme tuloksista ja siitä, miten niitä sovelletaan organisaatioosi, ota rohkeasti yhteyttä!

Oliko tieto hyödyllistä?