Insights

Geopoliittinen riski strikes back!

Blogi: Teemu Jaatinen

Designissa muotiin ovat tulleet takaisin ensin 70-luku, sitten 80-luku ja viimeisimmäksi 90-luku. Erikoista kyllä, sama trendi on nähtävissä myös yritysten riskikartoista. Näyttävän paluun on tehnyt poliittisen riskin kansainvälinen pikkuserkku, geopoliittinen riski.

Suomen maantieteellisestä sijainnista johtuen geopoliittinen riski on meillä aina ollut vahvasti läsnä, mutta mielestäni siitä ei ole puhuttu sen ansaitsemassa laajuudessa - tai ainakin näiden puheiden dokumentointia on vältelty. Saluunanovet on nyt kuitenkin potkaistu näyttävästi auki, ja geopoliittinen riski tanssii pöydällä hurjempana kuin koskaan.

Huomioi, vaikka et voi vaikuttaa
Mutta mistä itseasiassa puhumme, kun puhumme tästä riskityypistä? Geopoliittiselle riskille ei ole olemassa virallista määritelmää, vaan se on yleisesti nähty merkittäviin globaaleihin tapahtumiin liittyvänä poliittisen riskin ulottuvuutena. Yksi hyvä määritelmä geopoliittiselle riskille on, että se on riski joka liittyy tapahtumiin kuten sota, terroriteko tai poliittiset jännitteet, jotka vaikuttavat kansainvälisiin normaaliin ja rauhanomaisiin suhteisiin. Sekä sodat että terroriteot tähtäävät poliittisten tai ideologisten tavoitteiden saavuttamiseen väkivallan avulla, vaikkakin ne eroavat laajuuden, metodeiden ja toimijoiden tyypin osalta.
Vaikka yksittäisten yritysten on mahdoton vaikuttaa geopoliittisiin riskeihin, ne vaativat silti korkean prioriteetin sekä riskien arvioinnissa että toimenpiteiden suunnittelussa. Ja vaikka suomalaiset yritykset eivät varsinaisesti pysty vaikuttamaan riskeihin itsessään, ne on huomioitava tehtäessä investointisuunnitelmia, toimittajavalintaa tai ulkoistuspäätöksiä sekä arvioitaessa toimitusketjuun liittyviä riskejä.

Globaalissa liiketoiminnassa riskitkin ovat globaaleja
Geopoliittisten ja yleisesti poliittisten riskien suunta on selvä: riskit lisääntyvät ja niiden vaikutus liiketoimintaan kasvaa. Lukuun ottamatta näivettyneitä monopoleja, globalisaatio on ollut siunaus yritystoiminnalle. Samalla globalisaatio on muuttanut paikalliset vaikutusketjut globaaleiksi ja yksittäisten tapahtumien todellisia vaikutuksia on usein vaikea arvioida ennalta.

Ajankohtaiset geopoliittiset riskit haltuun
Seuraavassa listaus geopoliittisista riskeistä, joihin suomalaisten globaalien yritysten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.


1. Trumpin politiikan seuraukset Yhdysvalloissa ja globaalisti
Kukaan ei osaa ennustaa, millaista ulko- ja kauppapolitiikkaa Yhdysvallat jatkossa edustaa ja mitkä vaikutukset ovat globaalisti. Tähänastiset toimet, jotka viittaavat kansainvälisistä sopimuksista irtautumiseen, korruptionvastaisten toimien lieventämiseen sekä ulkoministeriön ja kehitysavun rahoituksen vähentämiseen eivät ole omiaan ainakaan geopoliittisen epävarmuuden vähentämiseksi.

2. Venäjän sotatoimet Krimin niemimaalla ja Itä-Ukrainassa sekä toiminta muilla lähialueilla
Venäjä on miehittänyt ja liittänyt itseensä osan suvereenista valtiosta ja käy sotaa toisen valtion alueella. Olisi naivia olettaa, että aggressiot päättyvät tähän. Ainakin Venäjään liittyvä epäluuloisuus ja epävarmuus jatkuvat, kuten todennäköisesti myös erilaiset kaupan ja liikenteen rajoitteet.

3. Kiinan toimet Etelä-Kiinanmerellä
Kiina vaatii suurinta osaa Etelä-Kiinanmerestä itselleen ja rakentaa sotilaallisia tukikohtia saarille ja atolleille, jotka sijaitsevat kiistellyillä merialueilla. Samoja alueita vaativat myös Japani, Vietnam, Filippiinit, Malesia ja Brunei. Yhdysvallat on myös asettunut asiassa Kiinaa vastaan, koska kiisteltyjen alueiden valuminen Kiinan hallintaan pienentäisi Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Aasiassa. Riidan ymmärtää, kun kyseessä on yksi maailman tärkeimmistä kauppareiteistä, jossa on merkittäviä öljy- ja kaasuesiintymiä, ja josta nostetaan kymmenesosa maailman kalasaaliista.

4. Turkin sisäpoliittinen kehitys ja sen vaikutuksen lähimaihin ja Euroopan kauppaan
Euroopan lähivuosien talousihme, pakolaisvirran tulppa ja 75 miljoonan asukkaan valtio lähestyy valtiomuodoltaan diktatuuria, suhteet muuhun Eurooppaan kiristyvät ja sisäisten jännitteiden kasvaessa myös konfliktien todennäköisyys kasvaa. Joka tapauksessa hurja talouskasvu on pian kaukainen muisto vaan.

5. Balkanin tilanne
Balkanin ruutitynnyrin sytytyslanka palaa taas. Serbian uhittelu Kosovoa kohtaan kasvaa. Bosnia-Herzegovinan serbipresidentti puhuu julkisesti Bosnian serbien itsenäisyydestä ja useissa muissakin puheissa piirretään Balkanin rajoja uusiksi. Poliittisesti, etnisesti ja taloudellisesti hauraissa maissa tämä on myrkkyä.

6. Sunni vastaan shiia -konflikti Lähi-Idässä
Suurena riskinä on, että nykyiset Syyrian ja Jemenin konfliktit laajenevat koko Lähi-Idän kattavaksi konfliktiksi, jossa rajalinja on sunni- ja shiia-muslimien välillä. Konfliktia ruokkivat rahakirstun päällä istuvat Saudi-Arabia ja Qatar sekä alueellinen mahtimaa Iran.

7. Arabikevään toisinto
Arabikevät kaatoi Tunisia, Libyan ja Egyptin hallinnot, sytytti Syyrian sodan ja aiheutti ansaittua pelkoa muissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maiden hallinnoissa. Vaikka tilanne rauhoittui lukuun ottamatta Libyaa ja Syyriaa, arabikevään synnyttäneet olosuhteet eivät kuitenkaan kadonneet minnekään ja saattavat sytyttää sisäiset konfliktit mm. Jordaniassa, Egyptissä, Tunisiassa, Algeriassa ja Marokossa.

Geopoliittiset riskit realisoituvat nopeasti ja niiden vaikutusketjua sekä vaikutuksen voimaa ja laajuutta on vaikea ennustaa. Mutta vaikka riskit realisoituvat nopeasti, täysin tyhjästä ne eivät synny. Merkit ovat yleensä ilmassa jo kauan ennen. Mieti, mitkä geopoliittiset riskit ovat olennaisia sinun organisaatiossasi ja miten olette niihin varautuneet. Onko geopoliittiset riskit otettu huomioon investointisuunnitelmissa? Miten toimitusketjusi on sijoittunut globaalisti ja toimivatko kriittiset toimittajat geopoliittisesti riskisillä alueilla? Ennen kaikkea, pysy tietoisena siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

Tässäkin asiassa se, että on hyvin informoitu ja hyvin varautunut, saattaa muodostua kilpailueduksi.

Oliko tieto hyödyllistä?