EMEA 360 Boardroom Survey

Artikkeli

EMEA 360 Boardroom Survey

Hallitustyöskentelyn painopistealueet

Deloitten EMEA 360 Boardroom Surveyn tulokset on nyt julkaistu. Tutkimus esittelee 271 hallitusammattilaisen näkemyksiä heidän roolistaan nykypäivän haastavassa toimintaympäristössä ja miten painopistealueet eroavat eri maissa.

Raportin tausta

Raportti kertoo, mitä keskeisiä ongelmia hallitusten jäsenet ovat tunnistaneet viimeisten 12 kuukauden ajan ja mitkä nähdään tärkeimmiksi alueiksi seuraavan 12-24 kuukauden aikana. Raportti keskittyy erityisesti kuuteen eri hallitustyöskentelyyn liittyvään aihealueeseen: strategiaan ja riskeihin, innovaatioon, kyberturvallisuuteen, johdon palkitsemiseen, hallituksen seuraajasuunnitteluun ja monimuotoisuuteen sekä hallituksen toiminnan arviointiin.


Tämä raportti ei katso ainoastaan EMEAn yleistä näkökantaa hallitustyöskentelystä vaan siinä tarkastellaan myös eroja ja yhtäläisyyksiä eri maiden ja toimialojen välillä

View or Download the PDF

Raportin keskeiset havainnot

Hallitusten jäsenillä on aikaisempaa hieman optimistisempi näkemys kasvusta ja kilpailukyvystä.


Vastaajien aikaisempi huoli kustannusten alentamisesta ja pääoman hallinnasta ovat hieman vähentyneet.


Lähes 90 % EMEA-alueen vastaajista näkivät riskienhallinnan olevan hyvin integroitu hallituksen strategiseen päätöksentekoon. Suomessa riskienhallinnan onnistuneeseen integrointiin luottavien joukko oli tätäkin laajempi yltäen 95%:iin vastaajista.


Innovaatioiden merkityksessä nähtiin huomattavia eroja eri maiden ja toimialojen välillä. Maissa, joissa valtion hallinto tukee innovaatioita ja joissa on vakiintunut start up - ja yrityskulttuuri, innovaatioiden merkitys oli suuri myös hallitusten agendalla.


Kun pyydettiin arvioimaan hallituksen tietoisuutta kyberriskeistä, vain 48 prosenttia antoi hyvän arvosanan ja vastaavasti 20 prosenttia antoi huonon arvosanan. Alle puolet vastaajista arvioi, että heidän organisaatiossaan on tällä hetkellä toimiva kyberturvallisuussuunnitelma.

View or Download the PDF

Maaprofiilit

Koko EMEA-alueeen hallitustyöskentelyssä on huomattavia eroja, ei vain eri maiden välillä, vaan myös listattujen ja listaamattomien yhtiöiden välillä.


Country Profile -dokumentti antaa yleiskuvan 20 osallistuneen maan hallinnointikoodista ja -käytännöistä. Se osoittaa vaatimukset, suositukset ja käytännöt, jotka liittyvät hallituksen rakenteeseen, johtajien riippumattomuuteen sekä työntekijöiden ja osakkeenomistajien edustukseen hallituksissa.

 

 

 

 

 

Lisätietoa tutkimuksesta

Merja Itäniemi, merja.itaniemi@deloitte.fi

 

Oliko tieto hyödyllistä?