ihmisoikeusasiat osaksi yritysten riskienhallintaa

Life at Deloitte

Nimitystarina: Lia Heasman

Juristi haluaa tuoda ihmisoikeusasiat osaksi riskienhallintaa

28.1.2019

Ihmisoikeudet olivat vielä muutama vuosi sitten asia, joka ehkä mainittiin raportoinnissa sivulauseissa. Nykyään ihmisoikeusasiat ovat yhä merkittävämpi osa yrityksen menestystekijöitä ja riskiajattelua.

Aloitin Deloitten riskienhallintapalvelujen vastuullisuustiimissä ja yksi tärkeä tavoitteeni on tuoda ihmisoikeudet yhä näkyvämmäksi osaksi yritysten strategiaa ja riskienhallintaa. Työurani aloitin juristina asianajotoimistossa yritysjärjestelytiimissä – pian kuitenkin huomasin pohtivani yhä enemmän yritysten vastuullisuuskysymyksiä ja erityisesti niiden käsittelyn puutetta due diligence -prosesseissa. Päätin tutkia asiaa tarkemmin ja aloin tehdä aiheesta väitöskirjaa. Väittelin viime kesänä oikeustieteen tohtoriksi yritysten kansainvälisestä ihmisoikeusvastuusta. Tutkimustyön aikana huomasin, että tietoisuus ihmisoikeuksien merkityksestä kasvoi yrityksissä nopeasti viime vuosien aikana.

Ihmisoikeudet ja vastuullisuus ovat osa yritysten riskiajattelua

Deloittella vastuullisuuspalvelut ovat osa riskienhallintapalveluja. Mielestäni riskienhallinta on juuri oikea ”kotipesä” ihmisoikeuksiin ja yritysvastuukenttään kuuluville muille palveluille. Yritysvastuu on kiinteä osa yrityksen strategiaa ja riskienhallintaa. Viime vuosina yritysten suhtautuminen vastuullisuuskysymyksiin on muuttunut ja esimerkiksi ihmisoikeusasiat löytyvät nykyisin yhä useammin toimitusjohtajan ja hallituksen työpöydältä.

Yhteinen näkemys siitä, miten asiakkaamme näkevät vastuullisuusasiat ja mitä pyrimme yhdessä saavuttamaan, luovat meille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Voimme tarjota asiakkaillemme riskineuvontaa, jossa yhdistyy vastuullisuusasioiden lisäksi koko riskienhallintakenttä. Monet saattavat esimerkiksi ajatella, että kyberturvallisuusasioilla ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa. Kuitenkin yksityisyydensuoja on ihmisoikeus ja samalla iso osa kyberturvallisuutta.

Vastuullisuus, riskienhallinta ja lainsäädäntö ovat ihmisoikeuksissa asioita, jotka elävät koko ajan käsi kädessä. Uskon, että pystymme Deloittella tuomaan erilaista asiantuntemustamme asiakkaidemme käyttöön ja tarjoamaan laajempia kokonaisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia kuin mitä riskienhallinnassa on aiemmin totuttu ajattelemaan.

Kehitys kulkee kovaa vauhtia eteenpäin

Ihmisoikeusmaailmassa eletään tällä hetkellä todella mielenkiintoisia aikoja. Yritykset ovat alkaneet selvittää toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Suomessa keskustelua herättää erityisesti ihmisoikeuksia koskeva mahdollinen yritysvastuulaki, joka velvoittaisi yritykset arvioimaan toimintansa ja hankintaketjujen ihmisoikeusvaikutuksia uudella tavalla. Samaten sijoitus- ja pääomamarkkinassa tapahtuu nopeaa kehitystä ja yrityksien vastuuluokittelu tulee lähivuosina olemaan monelle yhtiölle oleellinen osa pohdittaessa vastuullisuuden vaikutusta arvonmuodostukseen.

On hienoa päästä auttamaan ja tukemaan yrityksiä tässä muutostilanteessa. Ihmisoikeudet olivat vielä muutama vuosi sitten asia, joka ehkä mainittiin raportoinnissa sivulauseissa. Nyt monissa isoissa yrityksissä ihmisoikeusasioita hoitavat näihin kysymyksiin erikoistuneet asiantuntijat. Meidän konsulttien pitää pystyä tarjoamaan syvempää asiantuntemusta ja laajempaa näkemystä vastuullisuudesta kuin yrityksissä vielä on. Koko kenttä on jo muuttunut ja on mielenkiintoista nähdä, mihin kehitys globaalisti ja kansallisesti etenee. Lainsäädännön muuttuessa kaiken kokoisten yritysten on kuitenkin pakko alkaa pohtia oman toimintansa luomia ihmisoikeusvaikutuksia.

Mitä et tiennyt Liasta?

Olen mukana akateemikkona EU-tutkimusryhmässä tutkimassa yritysten huolellisuusvelvoitetta EU-tasolla. Tämä on näköalapaikka EU:n ja globaalin vastuukehityksen ytimeen. Lisäksi keväällä julkaistaan tieto- ja informaatioteollisuuden vastuullisuudesta kertova teos, jossa olen mukana kirjailijana. Vapaa-ajalla olen tyttäreni ja mieheni kanssa ja urheilen sen verran, että voin syödä pastaa.

Lia Heasman, riskienhallintakonsultti yritysvastuutiimissä

Minulle Deloitten kansainvälisyys ja se mitä yritys edustaa on iso asia. Halusin tulla sellaiseen taloon, joka oikeasti tuntuu ja näyttää myös asiakkaiden suuntaan oikealta konsulttitalolta.

Oliko tieto hyödyllistä?