Artikkeli

Kyberturvallisuus suomalaisen teollisuuden lähitulevaisuudessa

Deloitte Cyber Secure Manufacturing in 2021

Kyberturvauhat lisääntyvät valmistavassa teollisuudessa

"Teollisuuden asiakkaat ovat alkaneet kysyä aikaisempaa enemmän tieto- ja kyberturvan perään ja siitä huolehtiminen kertoo yrityksen toimitusvarmuudesta.

- Tero Mellin

Suomalaiset teollisuusyritykset arvioivat lähivuosien merkittävimmiksi kyberturvauhkiksi esineiden internetiin (IoT) ja teollisuuden digitalisaatioon liittyvät riskit, selviää Deloitten Cyber Secure Manufacturing in 2021
-tutkimuksesta. 

Yrityksien riippuvuus tietoverkoista kasvaa, ja samalla kyberrikollisuus ammattimaistuu ja yhä älykkäämmät hyökkäykset yleistyvät. Kyberturvajohtajat myös ennustavat, että tieto- ja kyberturvasta tulee tulevaisuudessa yhä merkittävämpi erottautumiskeino ja kilpailuvaltti. Kyberturvallisuudestaan huolehtiva yritys näyttäytyy kilpailijoitaan luotettavampana kumppanina.

Tutkimus pohjautuu suomalaisen valmistavan teollisuuden kyberturvajohtajien haastatteluihin, joissa he jakoivat näkemyksiään lähitulevaisuuden kybertoimintaympäristöstä. 

"Kyberturvallisuus on vähitellen alettu huomioida teollisuusyrityksien ylimmässä johdossa ja strategisella tasolla. Vielä se tulee sitoa vahvemmin osaksi arjen toimintoja.

- Katariina Kannus

 

 

 

Kyberturvallisuus

Raportin kirjoittajat: 
Tero Mellin
 ja Katariina Kannus 
Deloitten kyberturvallisuus-
palveluista

Oliko tieto hyödyllistä?