Lehdistötiedotteet

18–24-vuotiaat ovat muita ikäryhmiä valveutuneempia palveluntarjoajan tietoturvan suhteen

Jopa 24 % suomalaisista nuorista aikuisista kertoo selvittävänsä ennen palveluntarjoajan valintaa tai ostopäätöstään, kuinka toimija jakaa asiakkaasta hallussaan olevia tietoja eteenpäin. Vastaavasti 60 % suomalaisista ei selvitä näitä tietoja käyttämistään palveluntarjoajista ennen ostopäätöstään. Tämä selviää Deloitten tekemästä selvityksestä.

21.4.2021

Kysyimme maaliskuussa 2021 tuhannelta täysi-ikäiseltä suomalaiselta yksityishenkilöltä selvittävätkö he ennen palveluntarjoajan valintaa tai ostopäätöstään, kuinka toimija jakaa hallussaan olevia yksilöiden tietoja eteenpäin. Erityisesti nuorimmasta ikäryhmästä (18–24-vuotiaat) jopa 24 % sanoi selvittävänsä asian joka kerta tai lähes joka kerta käyttäessään esimerkiksi ruokakaupan bonusjärjestelmää, vaatekaupan sovelluksia tai varatessaan ajan parturi-kampaamoon. Vastaava luku on suomalaisten keskuudessa ikäryhmästä riippumatta 12 %. Valtaosa suomalaisista (60 %) ei selvitä asiaa ikinä tai lähes ikinä. 

”Kyselytulos osoittaa, että yllättävän moni kuluttajista tarkistaa, miten yritys jakaa hallussaan olevaa tietoa omille kumppaneilleen tai muulle verkostolleen. Kuluttajat ovat valveutuneempia tarkistamaan myös ehtojen pienen präntin. Tähän varmasti osittain vaikuttaa mediassa käytävä keskustelu – tietomurrot ovat myös Suomessa merkittävästi yleistyneet ja hyökkäykset yksityishenkilöitä vastaan ovat kasvussa. Huijausviestejä kohdennetaan nyt erityisesti kuluttajabrändeihin. Lisäksi sosiaalinen media on ollut jo pitkään suurennuslasin alla, sillä osa yhtiöistä on suhteellisen avoimesti kertonut myyvänsä hallussaan olevaa dataa. Tällä on varmasti vaikutusta erityisesti nuorten valveutuneisuuteen", sanoo Deloitten kyberturvallisuuspalveluista vastaava johtaja Antti Herrala. 

 

Kumppaniverkostot ovat riski myös yrityksen tietoturvalle 

Moni organisaatio käyttää kumppaneita tiedon keruuseen tai säilytykseen – usein kumppaniverkostoon liittyvät riskit ja riippuvuudet tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. ”Organisaatioihin kohdistuu merkittäviä riskejä erityisesti ulkoisista toimijoista, joita ei välttämättä ole tunnistettu tai hallittu riittävästi. Tietomurtojen yleistyessä organisaatioiden täytyy varautua ja tuntea vastuunsa paitsi oman yrityksen myös toimitusketjujensa osalta. Mikäli kuluttajien luottamus toimijoita kohtaan heikkenee, tämä voi asettaa haasteita yritysten kilpailukyvylle pidemmällä tähtäimellä”, sanoo Deloitten kumppaniriskienhallinnan asiantuntija Petter Vane-Tempest.   

Kuluttajien odotukset ovat kasvaneet jo vuosikymmenen ajan muun muassa palvelunlaatua ja asiakaskokemusta kohtaan. Nyt kuluttajat ovat valveutuneempia myös omasta tietoturvastaan. ”Kaikki kumppaneilla oleva tieto ei ole arkaluontoista, mutta tietoja yhdistämällä voidaan yksilöstä muodostaa melko tarkka kokonaisuus. Henkilötiedot ovat lain nojalla suojeltuja ja yrityksellä on aina vastuu niiden asianmukaisesta säilyttämisestä – on heillä apunaan kumppani tai ei”, muistuttaa Herrala. 

 

Tutkimuksesta: 

Selvitys toteutettiin osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, johon vastasi 1000 suomalaista. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tiedonkeruuaika oli 16.-24.3.2021. 

Oliko tieto hyödyllistä?