Lehdistötiedotteet

Deloitte on nimetty globaalisti johtavaksi tietoturvapalveluiden tarjoajaksi

Deloitte on nimetty maailman johtavaksi tietoturvapalveluiden tarjoajaksi syyskuussa 2020 globaalissa IDC MarketScapen (IDC) -vertailussa*. IDC:n raportissa korostetaan Deloitten laajaa kyberturvallisuuspalveluvalikoimaa maailmanlaajuisesti.

Deloitten palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset kyberstrategiat, niiden toteutukset, tietoturvakonsultaatiopalvelut sekä hallitut havaitsemis- ja reagointipalvelut. Deloitten erottaa muista alan toimijoista sen kyky tuoda toimialanäkemystä, kokemusta ja näkökulmaa kyberratkaisujen ja -palvelujen kehittämiseen, jotka vastaavat räätälöidysti toimialakohtaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. ”Deloittella yli 2000 työntekijää keskittyy jatkuviin tietoturvapalveluihin. Kyberturvallisuusvalikoima tarjoaa monimutkaisuutta ja joustavuutta; palveluratkaisut kattavat kaikki verkkoriskien hallinnan osa-alueet”, toteaa IDC:n vanhempi tutkimusanalyytikko ja raportin kirjoittaja Martha Vazquez. 

 

"Jatkuvien kyberturvallisuuspalveluidemme ytimessä on aina edistyksellinen seurantatekniikka, analytiikka ja inhimillinen älykkyys, jotka auttavat asiakkaitamme havaitsemaan, analysoimaan ja hillitsemään uhkia ennen kuin ne häiritsevät liiketoimintaa. Erilaisten uhkien seuranta ei ole ainoa turvallisuushuolenaihe, johon asiakkaamme tarvitsevat apua. Deloitten kyberliiketoiminnan tietoturvapalvelujen valikoima ulottuu selvästi kilpailijoitamme laajemmalle: palvelumme kattavat organisaation tietoturvatarpeet, mukaan lukien pilvi-, sovellus-, IoT- ja automaatiojärjestelmä (ICS/OT) -turvallisuuden ja identiteetin hallinnan," sanoo Deloitten kyberturvallisuusliiketoiminnan johtaja Antti Herrala. 

 

“Työpaikoilla on säännölliset paloharjoitukset, suojavälineet ja toimintaprosessit, vaikka emme odota tulipalon syttyvän; Onnettomuuksiin varaudutaan ennalta ja niihin reagoimista harjoitellaan. Tarvitsemme myös Kyberturvassa samanlaisia harjoituksia, jatkuvaa monitorointia, kestävää arkkitehtuuria ja suunnitelmia siihen, miten toimimme ja palaudumme, jos kyberriski realisoituu. Viime aikoina julkisuuteen on tullut tietovuotoja, joissa tietoja on päätynyt vääriin käsiin, yritystä on kiristetty ja liiketoiminnassa on toteutunut suuria vahinkoja", tiivistää Deloitten kyberturvallisuusliiketoiminnan havaitsemis- ja reagointipalveluista vastaava Lauri Haapamäki. 

 

Päähavainnot, miksi Deloitte valittiin johtavaksi tietoturvapalveluiden tarjoajaksi 

IDC määrittelee tietoturvapalvelut (Managed security Services, MSS) ympärivuorokautiseksi etähallinnaksi tai etäturvallisuuskeskuksessa (Security Operations Center, SOC) toimitetuksi tietoturvatoimintojen valvomiseksi. IDC tutki 17 palveluntoimittajaa, jotka tarjoavat MSS:ää maailmanlaajuisesti ja heidän yli kahtakymmentä asiakasta, jotka käyttivät näiden organisaatioiden palveluita vuonna 2020.  

 

”Deloitte palvelee yli 80 prosenttia Fortune Global 500 -yrityksistä. Meidän kokemuksemme eri toimialoilta ja ekosysteemien laaja-alainen ymmärrys mahdollistaa asiakkaillemme joustavia ja räätälöityjä ratkaisuja. Olemme ylpeitä siitä, että IDC MarketScape on nimittänyt meidät johtavaksi tietoturvapalveluiden tarjoajaksi. Kyberturvallisuuden sisällyttäminen liiketoimintastrategiaan ja digitaaliseen muutokseen on kriittinen askel organisaatioille menestyksen varmistamiseksi, sillä kyberturvan merkitys kasvaa entisestään. Luottamuksen, resilienssin ja turvallisuuden yhdistäminen antaa mahdollisuuden harjoittaa vastuullista liiketoimintaa, joka auttaa liiketoimintaa menestymään ja kasvamaan nykypäivän yhä arvaamattomammassa maailmassa," sanoo Deloitten riskienhallinnan globaali johtaja Donna Glass. 

 

“Kyberuhkien ympäristö muuttuu jatkuvasti haastavammaksi samalla kun digitalisaatio laajenee yhä pidemmälle uusiin ympäristöihin. Esimerkiksi tuotanto- ja automaatioympäristöjen tietoverkot ja etäkäyttö valtaavat alaa, ja tuovat kokonaan uusia kyberhaasteita ja riskejä”, muistuttaa Haapamäki. 

 

Tutkimuksen päähavainnot: 

  • Deloitte rakentaa tietoturvapalvelu-strategiansa viiden maantieteellisen alueen ympärille, jonka lisäksi organisaatiolla on yli 30 kyberturvakeskusta maailmanlaajuisesti. Kyberturvakeskukset tarjoavat asiakkaille ympärivuotista 24/7-seuranta- ja hallintapalveluita, jotka toimivat usein asiakkaiden oman toiminnan ja sisäisten valmiuksien tukena tai lisäpalveluna. 
  • Deloitten tietoturvapalvelutarjontaan kuuluu neljä erilaista osa-aluetta: sovellusten suojaus, tietoturvan valvontaratkaisut ja kybervarautumispalvelut, tietosuoja- ja identiteetinhallintapalvelut sekä kolmansien osapuolten riskienhallinta.
  • Deloitten erottaa muista alan toimijoista sen kyky tuoda toimialanäkemystä, kokemusta ja näkökulmaa kyberratkaisujen ja -palvelujen kehittämiseen, jotka vastaavat räätälöidysti toimialakohtaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 
  • Pilvipuolen palveluissa Deloittella on strategisia kumppanuuksia AWS: n ja Googlen kanssa, ja vankkaa osaamista Microsoft Azuressa. Näillä yhteistyöyrityksillä on paljon onnistuneita, yhteistyössä tehtyjä toteutuksia markkinassa. 

 

*Managed security Services 2020: (doc# US46235320, September 2020) 

Annetut näkemykset ovat osa IDC MarketScape Excerptia, joka on ote alkuperäisestä IDC MarketScape -arvioinnista. IDC-käytännön mukaan vain ostavan toimittajan toimittajayhteenvetoprofiili sisällytetään IDC MarketScape Extractiin. Mikäli haluat tutustua tarkemmin kaikkiin arviointiin osallistuneisiin toimittajiin, ota yhteyttä IDC: hen. Tässä lehdistötiedotteessa "Deloitte" viittaa Deloitte Touche Tohmatsu Limited -jäsenyrityksiin ja niiden tytäryhtiöihin.  

 

Tietoja IDC MarketScapesta 

IDC MarketScape -toimittajien arviointimalli on suunniteltu antamaan yleiskatsausta tieto- ja viestintätekniikan toimittajien kilpailukykystä tietyssä markkinassa. Tutkimusmenetelmissä käytetään tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä kvalitatiivisiin että kvantitatiivisiin kriteereihin, mikä johtaa yhteen graafiseen kuvaukseen kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. IDC MarketScape tarjoaa selkeän kehyksen, jossa IT- ja telekommunikaatiotoimittajien tuote- ja palvelutarjontaa, osaamistasoa ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia markkinoiden menestystekijöitä voidaan vertailla. Kehys tarjoaa myös tekniikan ostajille 360 ​​asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista. 

Read this press release
in english

Oliko tieto hyödyllistä?