aki rantanen

Life at Deloitte

Riskienhallinnan asiantuntijana Deloittella

Aki Rantanen: Kokemuksia projektityöstä

Akin tyypilliset projektit tällä hetkellä ovat sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja, joita toteutetaan ulkoistettuna palveluna asiakkaille tai yhteistyössä heidän henkilöstönsä kanssa.

16.4.2020

Millaisia projekteja olet päässyt tekemään Deloittella?

Olen työskennellyt Deloittella hieman yli neljä vuotta ja tänä aikana osallistunut monenlaisiin toimeksiantoihin. Pääasiassa projektit ovat kuitenkin liittyneet jollain tavalla asiakasyritystemme riskienhallintaan. Tällä hetkellä tyypilliset projektini ovat sisäisen tarkastuksen toimeksiantoja, joita toteutamme ulkoistettuna palveluna asiakkaillemme tai yhteistyössä heidän henkilöstönsä kanssa. Vastuullani on kaksi asiakkuutta, joissa rooliini kuuluu yhteistyön koordinointi asiakkaan kanssa sekä toteutettavien tarkastusten suunnittelun, kenttätyön ja raportoinnin johtaminen. Lisäksi toimin tiimin jäsenenä tai projektipäällikkönä myös muille asiakkaille tehtävissä projekteissa. Monet asiakkaistamme toimivat kansainvälisesti, joten työhöni sisältyy melko paljon matkustamista.

Tiimit ovat yleensä melko pieniä (2-5 hlö) ja projektien aktiivinen työvaihe kestää useimmiten 2-4 viikkoa. Hyödynnämme projekteissa usein asiantuntijoitamme eri aloilta sekä kotimaasta että ulkomailta, jotta saamme muodostettua mahdollisimman asiantuntevan tiimin asiakkaidemme käyttöön.

 

Kerro viimeaikaisesta projektistasi

Viime tammikuussa toteutetussa projektissa toimin poikkeuksellisesti tiimin ainoana deloittelaisena tehden yhteistyötä asiakkaan edustajan kanssa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus yhtiössä ja olen tehnyt hänen kanssaan säännöllisesti projekteja jo usean vuoden ajan. Näin ollen yhteistyömme on hioutunut tehokkaaksi ja olen päässyt kehittämään omaa asiantuntemustani toimialasta ja asiakkaan liiketoiminnasta. Tässä projektissa kävimme kartoittamassa riskienhallinnan tilannetta asiakkaan tehtaalla Yhdysvalloissa tekemällä sisäisen tarkastuksen.

 

Roolisi projektissa

Roolini oli analysoida tietyt liiketoimintaprosessit tehtaalla ja arvioida kuinka hyvin niihin liittyvät olennaisimmat riskit on kontrolloitu. Käytännössä tämä tarkoitti paikallisen johdon ja muun henkilöstön kanssa keskustelemista, erilaisten materiaalien läpikäyntiä sekä prosesseihin tutustumista käytännössä hyödyntäen myös ennakkoon tehtyä data-analyysiä. Tällaisessa projektissa meidän tulee lyhyessä ajassa muodostaa mahdollisimman hyvä käsitys siitä, miten liiketoiminnalle kriittisiä prosesseja toteutetaan ja arvioida riskejä sekä niiden hallintaa. Lisäksi pyrimme myös tunnistamaan kehityskohteita toiminnan tehokkuudessa ja antamaan suosituksia sen parantamiseksi.

Tehdasvierailun lisäksi olennainen osa projektia oli raportointi. Palattuamme takaisin Suomeen kirjoitin raportin omasta osuudestani, jonka jälkeen yhdistimme sen asiakkaan edustajan kanssa hänen kirjoittamaansa osuuteen muodostaen yhtenäisen raporttikokonaisuuden. Tässä tapauksessa raporttimme sisälsi lyhyen kuvauksen analysoiduista prosesseista sekä niissä havaituista riskeistä ja suosittelemistamme kehitystoimenpiteistä. Sen jälkeen asiakkaan edustaja kävi raportin läpi tehtaan johdon kanssa varmistuen siinä esitettyjen asioiden oikeellisuudesta. Lisäksi heiltä pyydettiin toimenpidesuunnitelmat havaittuihin kehitystarpeisiin liittyen. Lopuksi valmis kokonaisuus toimitettiin yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä johdolle.

 

Mitä opit projektissa?

Vaikka asiakas ja projektin aihe sekä toteutustapa olivat minulle tuttuja entuudestaan, kyseisellä tehtaalla käytettiin hieman harvinaisempaa tuotantoteknologiaa, jota en ollut aiemmin nähnyt. Näin ollen pääsin laajentamaan asiantuntemustani toimialasta ja asiakkaan tuotteista.

 

Miten yhdistit työn ja vapaa-ajan projektin aikana?

Matkustaminen tuottaa asiakkaalle luonnollisesti melko paljon kustannuksia, joten kohteessa vietettävä aika pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja vapaa-ajan osuus jää usein pienemmäksi. Yritän kuitenkin mahdollisuuksien mukaan löytää aikaa kohdekaupunkiin ja paikalliseen kulttuuriin tutustumiseen. Jenkkeihin suuntautuvilla reissuilla tarkastan aina lähialueen urheilutapahtumat ja tällä kertaa kohdalle osui sopivasti NHL-matsi lähikaupungissa, jota päätimme asiakkaan kanssa lähteä katsomaan. Hallilla oli hieno tunnelma ja kotijoukkue vei viihdyttävän ottelun nimiinsä 4-3 lukemin. Yhteisen vapaa-ajan viettäminen työmatkoilla on mielestäni erinomainen tapa oppia tuntemaan asiakkaat sekä omat tiimin jäsenet myös henkilökohtaisella tasolla.  

Riskienhallinta
Riskienhallinta

Aki Rantanen
Riskienhallinta

aki.rantanen@deloitte.fi
+358505524405

Hyödynnämme projekteissa usein asiantuntijoitamme eri aloilta sekä kotimaasta että ulkomailta.

#projektityö

Oliko tieto hyödyllistä?