Rona

Artikkeli

Digitalisaatio vähensi henkilökohtaisen avustajan työn tietoturvariskejä

- miten tämä on mahdollista?

Suomen Avustajapalvelut haluaa varmistaa työntekijöidensä ajantasaiset kyberturvallisuustaidot: tämän mahdollistaakseen yritys otti käyttöön Deloitten tarjoaman Rona-sovelluksen. Rona-sovellus lisää tietoisuutta arkipäiväisistä kyberriskeistä ja opastaa käyttäjää uhkatilanteissa. Tässä artikkelissa kerromme, miten Henry Vidkopp avustajien esihenkilönä kokee tietoturvan merkityksen työssään.

Rona on kyberturvallisuuden opas arvaamattomassa digiympäristössä

Suomen Avustajapalveluiden on täytynyt varmistaa käyttämiensä järjestelmien ja yhteyksien tietoturva, sillä moni avustajista työskentelee vakituisesti etänä. Henryn vastuualue on maantieteellisesti laaja, eivätkä avustajatkaan välttämättä käy kuukausiin toimistollaan. Koska avustajien arjessa ollaan niin tiiviisti tekemisissä luottamuksellisten henkilötietojen kanssa, halusi Suomen Avustajapalvelut osallistua Deloitten pilottiin. Tämän tarkoitus on kehittää ja ylläpitää avustajien tietoturvataitoja Rona-mobiilisovelluksella. Suomen Avustajapalveluiden työntekijöiden tietoturvatiedot ja valmiudet vaihtelevat, joten tasoero on työntekijöiden välillä suuri.

“Avustajan työ on hyvin käytännönläheistä ja tyypillisimmät tietoturvauhat työssämme ovat sen mukaisia. Suurimmaksi uhaksi asiakkaillemme olemme tunnistaneet henkilötiedoista tai henkilöistä puhumisen julkisella paikalla. Joskus myös omasta avustajan työstä kertominen muille on kyseenalaista, erityisesti jos asutaan pienemmällä paikkakunnalla. Toisaalta myös varkauden kohteeksi joutuminen ja kännykän tai tietokoneen joutuminen vääriin käsiin on merkittävä tietoturvauhka. Laitteissamme saattaa olla myös tekstiviestillä sovittuja tapaamisia tai kuulumisia ja näiden kautta arkaluontoiseksi luokiteltavaa tietoa. Sen vuoksi laitteiden käyttäjien on oltava itse hyvin valppaana, vaikka laitekohtaiset turvatoimet ovatkin teknisesti asianmukaiset”, tiivistää Henry.

 

Teknologia muuttanut avustajien työtehtäviä

Teknologia on kehittynyt huimasti ja avustettaville on järjestetty puitteet muun muassa verkkopankin käyttöön: “Meidän ei tarvitse työssämme käsitellä henkilöiden pankkitunnuksia tai salasanoja. On olemassa erilaisia apuvälineitä, joilla esimerkiksi monivammainen pystyy toimimaan hyvinkin itsenäisesti verkossa. Nykypäivänä henkilö, joka ei saa kirjettä itse avattua, pystyy itsenäisesti surffaamaan netissä. Digitalisaation myötä henkilöt voivat vaivattomammin asioida digipalveluissa kuin vastaanottaa perinteisiä paperilaskuja. Näin ollen myös avustajan työtehtävät avustettavissa asioissa ovat muuttuneet”, sanoo Henry.

Suomen Avustajapalveluiden perehdytyksessä huomioidaan tietoturva ja sen tärkeys, mutta arjen tukena Rona-mobiilisovellus on ollut hyvä lisä. Henryn mukaan Vastaamon tapaus nosti tietoturvan kartalle, sillä aiheesta puhuttiin hyvin konkreettisella tasolla. “Myös meidän avustajien keskuudessa tapaus säikäytti, ja varmasti osa otti tämän takia Rona-sovelluksen käyttöönsä. Sovelluksen parhaita puolia on se, että olipa lähtötaso mikä tahansa, sovellus antaa käyttäjälleen uutta tietoa ja vähintään muistuttaa tutummistakin aiheista konkreettisten tietoiskujen avulla. Sovellus on helposti lähestyttävä ja helppokäyttöinen, joten sen käyttöönotto koettiin vaivattomaksi. Alku yhteistyölle on ollut siis erinomainen, ja sovellus itsessään on ollut aktiivisessa käytössä”, Henry painottaa.

Henry Vidkopp työskentelee Suomen Avustajapalveluilla palvelukoordinaattorina.

Hän toimii henkilökohtaisten avustajien lähiesihenkilönä ja vastaa myös uusien avustettavien ja avustajien yhteen saattamisesta. Henry on toiminut alalla yli viiden vuoden ajan ja kokee digitalisaation myötä tietoturvan merkityksen muuttuneen avustajien työssä.

Suomen Avustajapalvelut logo

Yksilön merkitys tietoturvan tärkeyteen

Kyberturvallisuuden perustaitojen kartuttaminen ja yleisen ymmärryksen kasvattaminen auttaa suojaamaan yrityksen liiketoimintaa. Yksittäisistä työntekijöistä kannattaa tehdä yrityksen tietoturvan vahvin lenkki, sillä valitettavan usein yleisin syy tietovuotoihin on yhä inhimillinen erehdys. Yritysten tekniset kontrollit eivät koskaan ole aukottomia. Yksittäinen työntekijä on usein vain yhden hiiren klikkauksen päässä tietoturvan pettämisestä.

Yhteistyön taustat:

Suomen Avustajapalvelut haluaa varmistaa työntekijöidensä ajantasaiset kyberturvallisuustaidot läpi organisaation. Deloitte tarjosi uuden yhteistyönsä kautta joulukuussa 2020 Suomen Avustajapalveluiden työntekijöille Rona-mobiilisovelluksen käyttöönsä. Rona-sovellus lisää käyttäjän tietoisuutta arkipäiväisistä kyberriskeistä ja opastaa uhkatilanteissa. Yhteistyön tavoitteena on tehdä Suomen Avustajapalveluiden työntekijöistä yrityksen tietoturvan vahvin lenkki.Deloitte on mukana vahvistamassa asiakkaidensa työntekijöiden kyberosaamista ja tämän kautta osaltaan varmistamassa entistä turvallisempaa yhteiskuntaa.

Oliko tieto hyödyllistä?