kiertotalous yrityksissä

Näkökulmia

Tie kiertotalouteen

Luonnonvarojen niukkuus, ylikulutus, väestön kasvu, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos - miten kiertotalous voi vastata näihin globaaleihin haasteisiin? Keskustelu kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille käy vilkkaana. Mutta miltä kiertotalous tällä hetkellä konkreettisesti näyttää yrityksissä ja miten kiertotaloudessa on tähän mennessä edistytty Suomessa? Entä mitä yritysten kannattaisi tehdä siirtyäkseen kiertotalouteen?

Kiertotalous nousee vahvasti esille, kun puhutaan ihmiskunnan suurimmasta haasteesta eli ilmastonmuutoksesta. Julkisessa keskustelussa kiertotalous typistyy joskus kierrätyskeskusteluun. Kiertotalous on kuitenkin myös paljon muuta.

”Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista talousmallia, jossa materiaalin arvo yritetään pitää kierrossa mahdollisimman pitkään. Ennemmin kuin päämäärä, kiertotalous on ajattelun työkalu, jolla pyritään saamaan yhteiskunnan materiaalien kulutus kestävämmälle pohjalle”, Deloitten kestävän liiketoiminnan asiantuntija Marika Määttä muistuttaa.

Deloitten tutkimuksen mukaan esimerkiksi eurooppalaisten kuluttamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannosta aiheutuvia päästöjä voitaisiin vähentää 40 %, jos laitteita kierrätettäisiin enemmän. Luku olisi vieläkin suurempi, jos laitteita käytettäisiin uudelleen tai niiden käyttöikää pidettäisiin. ”Kiertotaloutta tarvitaan ehdottomasti ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, Määttä toteaa.

Myös S-ryhmän vastuullisuusjohtajan Lea Rankisen mukaan kiertotalous on avainratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja siinä, että raaka-aineita käytetään vähemmän. ”Tärkeää kiertotalousajattelussa on kuitenkin pystyä poimimaan ne oikeasti vaikuttavat asiat, ettei lipsahdeta pikavoittojen tai yksittäisten tekemisten äärelle”, Rankinen sanoo.

Suomalaiset yritykset ovat aktivoituneet tuottamaan kiertotalousratkaisuja

Deloitte on ollut tiiviisti mukana kansallisessa kiertotaloustyössä yhdessä Sitran kanssa.

Kun Sitra loi Suomen kiertotaloustiekartan vuonna 2016, yksi tavoitteista oli nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuonna 2025. Nyt reilun kahden vuoden jälkeen tiekarttaa on päivitetty ja Suomen kiertotalousratkaisujen etenemistä on tutkittu tarkemmin.

”Voidaan sanoa, että suomalaiset yritykset ovat aktivoituneet tuottamaan kiertotalousratkaisuja. Kokonaisvaltaista muutosta ei kuitenkaan ole vielä nähty millään sektorilla. Hyvää kehitystä on nähtävillä muun muassa liikkumisen sektorilla, missä esimerkiksi yhteiskäyttöautopalveluita on tullut paljon lisää”, Määttä toteaa. Hänen mukaansa toinen mielenkiintoinen ala on tekstiiliala, jossa useat suomalaiset yritykset ovat lähteneet kehittämään esimerkiksi sellupohjaisia tekstiilikuituja tai erilaisia tekstiilien kierrätysvaihtoehtoja.

”Lähtökohtaisesti Suomessa on vielä paljon potentiaalia tehdä uusia avauksia. Hyvä, että Sitran kiertotaloustiekartan kautta saadaan tutkimuksellisia hankkeita sekä pilotti- ja koelaitoksia aikaiseksi - se avaa tietä myös muille toimijoille”, Rankinen pohtii.

Jotta kiertotalous todella edistyisi, tulee yritysten ottaa se omakseen ja luoda sen avulla uutta liiketoimintaa. Kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja on useita. Esimerkiksi tuotteen elinkaarta voidaan pidentää, tuotteesta voidaan tehdä palvelu tai tuotetta voidaan vuokrata sen sijaan, että se myydään käyttäjälle.

”Kiertotalouden mukaisia toimintamalleja ovat erilaiset jakamisalustat, joilla esimerkiksi käytettyjä tuotteita saadaan myytyä eteenpäin. Myös resurssi- ja energiatehokkuus sekä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvat tuotteet kuuluvat kiertotalousajatteluun”, Määttä sanoo.

Kuinka edistää kiertotaloutta yrityksissä?

Neljän kohdan muistilista yrityksille:

1) Tunne megatrendit. Mitä yhteiskunnassa, taloudessa ja lainsäädännössä tapahtuu pitkällä aikavälillä ja miten se vaikuttaa sinun yrityksesi käyttämien materiaalien saatavuuteen ja käyttöön, ja sitä kautta liiketoimintaan?

2) Arvioi yrityksesi materiaalien ja energian käytön nykytila käytännössä. Tarkastele syntyykö yrityksen toiminnassa hukkaa tai hävikkiä. Miten yrityksen sisällä kulkevia materiaalivirtoja voisi optimoida? Tunnista vaikuttamisen paikat – mitä voidaan tehdä nyt ja mitä pitää tehdä myöhemmin?

3) Pohdi, millaista uutta kiertotalouden mukaista liiketoimintaa yrityksesi voisi luoda. Olisiko yritykselläsi mahdollisuuksia löytää uutta liiketoimintaa esimerkiksi siirtymällä tuotteen myynnistä tuotteen luoman hyödyn myymiseen, eli palveluliiketoimintaan?

4) Tee yhteistyötä. Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan monenlaista yhteistyötä niin yrityksen sisällä kuin ulkoisten kumppaneiden kanssa – mieti kenen kanssa ja mitä, millaisia kumppaneita tarvitaan.

Kuuntele lisää aiheesta Deloitten Hear’n Go –podcastin jaksosta, jossa tätä kiinnostavaa aihetta tarkastelevat S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen ja kestävän liiketoiminnan asiantuntija Marika Määttä Deloittelta.

tie kiertotalouteen

Eeva Lehtimäki, toimittaja
Marika Määttä, kestävän liiketoiminnan asiantuntija, Deloitte
Lea Rankinen, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä

Kuuntele podcast-jakso: Tie kiertotalouteen

Oliko tieto hyödyllistä?