Palvelut

SAP-ympäristön riskienhallinta

SAP S/4HANA

Palvelumme tarjoavat paremman näkyvyyden SAP-järjestelmän riskeihin ja mahdollistavat niiden tehokkaamman hallinnan. Autamme asiakkaitamme muun muassa tunnistamaan ja hallitsemaan SAP:in ERP-ympäristöihin liittyviä riskejä, kuten vaarallisia työyhdistelmiä (SoD) ja liiketoimintaprosessiriskejä. Autamme myös käyttövaltuushallinnan ja GRC-palveluiden osalta S/4HANA-hankkeisiin valmistauduttaessa.

Tuemme asiakkaitamme arvioimalla nykyisen SAP-ympäristön rakenteita, käyttövaltuuksia sekä prosessien ja toimintojen käyttöä. Kehitämme prosesseja ja toimintamalleja käyttövaltuus- ja riskienhallinnan alueille hyödyntämällä uusinta teknologiaa, analytiikkaa ja Deloitten kehittämiä työkaluja.

Autamme asiakkaitamme muun muassa:

  • SAP-käyttövaltuushallinnan nykytila-analyyseissä, esimerkiksi S/4HANA-hankkeisiin valmistautuessa.
  • Hallintamallien suunnittelussa ja toteutuksessa, esimerkiksi GRC:n sekä käyttäjähallinnan osalta.
  • SAP-käyttöoikeusroolien suunnittelussa sekä vaarallisten työyhdistelmien siivoamisessa.
  • GRC-esiselvityksissä, implementoinneissa ja kontrollien automatisoinnissa, esimerkiksi SAP Process Control -työkalun avulla.
  • SAP-tietoturvan varmistamisessa, esim. tietoturvapäivitysten hallinnassa, tietoturvaraportoinnissa (Earlywatch ja Security Optimization Service -raportit), tietoturva-arvioinneissa ja SAP-sovellusten tietoturvan koventamisessa.

Miksi valita Deloitte kumppaniksi SAP-riskienhallintaan?

SAP-riskienhallinnassa, Security & Controls -tiimissämme, työskentelee Suomessa kokeneita asiantuntijoita. Tiimillämme on laaja-alaista käytännön asiantuntemusta  SAP-käyttövaltuushallinnasta, sisäisistä kontrolleista, GRC- järjestelmistä eli hallintotavan, riskien ja vaatimustenmukaisuuden suunnittelusta ja SAP-järjestelmien tietoturvasta. 

Deloittella pystymme palvelemaan asiakkaitamme laaja-alaisesti muun muassa riskienhallinnan, tietoturvallisuuden, verotuksen tai toimintamallien ja prosessien kehittämisen osa-alueilla paikallisesti ja kansainvälisesti. 

Kysy lisää palvelustamme:

Jouni Viljanen

Jouni Viljanen

Operational Risk Leader

Jouni toimii Deloitte Suomen operatiivisten riskienhallinnan palveluiden johtajana. Hänen erityisosaamistaan on teknologian ja analytiikan hyödyntäminen organisaatioiden riskienhallinnassa ja sisäises... Lisää