Monitor Deloitte | Millaista on tulevaisuuden strategiakonsultointi?

Näkökulmia

Millaista on tulevaisuuden strategiakonsultointi?

Blogi: Janette Lehtola

Strategiakonsultoinnin juuret ovat syvällä yritysmaailmassa. Sen avulla on pyritty ratkomaan toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviä moniulotteisia haasteita sekä määrittämään pitkän aikavälin menestymisen kannalta kriittisiä tekijöitä. Menestyminen on edellyttänyt valintoja.

11.12.2019

Jotta yritykset ovat pystyneet tekemään valintoja onnistuneesti, niiden on täytynyt analysoida suuria tietomääriä, tehdä oletuksia sekä ennakoida tulevaa. Yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia on syntynyt, mikä on entisestään tehnyt strategisten päätösten tekemisestä haasteellisempaa.

Toimintaympäristöön liittyvien muutosten lisäksi on muutoksia tapahtunut myös ajattelussamme. Muun muassa asiakkaan rooli liiketoiminnan mahdollistajana ja menestyksen avaimena on tunnistettu aiempaa vahvemmin. Vuosikymmeniä käytettyjen, asiakkaan arvoa ylistävien korulauseiden rinnalle on noussut tarve ymmärtää syvällisemmin omia asiakkaita, asiakkaiden asiakkaita ja heidän käyttäytymistään. Näiden ympäristöämme ja ajatteluamme koskettavien muutosten kautta yritysten toiminnan arviointi ja ennustaminen on entisestä vaikeampaa.

"Ympäristöämme ja ajatteluamme koskettavien muutosten kautta yritysten toiminnan arviointi ja ennustaminen on entistä vaikeampaa."

Lisäksi tietomäärien räjähdysmäinen kasvu on osaltaan muuttanut tiedon analysointia aiempaa raskaammaksi vaikka samanaikaisesti tarve syvemmän ymmärryksen saavuttamiselle on korostunut. Teknologian ja analytiikan kehittymisen myötä yrityksillä on kuitenkin paremmat valmiudet laajojen tietomäärien analysointiin ja varmentamiseen kuin koskaan aiemmin – kiitos kehityksen.

Strategiakonsultoinnin rooli laajojen ja monimutkaisten kokonaisuuksien analysoinnissa ei poistu, vaikka tulevaisuudessa merkittävä osa tiedon analysoinnista voidaan toteuttaa järjestelmien tuella. Kuten monen muunkin työn kohdalla, analytiikka poistaa strategiatyöstä manuaalista työtä, joka liittyy parhaan mahdollisen datan kaivamiseen päätöksenteon tueksi. Informatiivisimman datan keräämiseen liittyvät kyvyt muodostivat aiemmin erottautumistekijän strategiatyössä.

Tulevaisuudessa kilpailuedun voidaan kuitenkin nähdä painottuvan yhä vahvemmin kykyyn tehdä aidosti lisäarvoa tuottavia valintoja ja päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Täten muun muassa ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, asiakasymmärrystä ja tiedon uudenlaista yhdistelyä tukevat kyvykkyydet nostavat arvoaan. Strategiatyön voidaan tulevaisuudessa nähdä olevan yhä haastavampaa sen keskittyessä enenevässä määrin vaikeisiin valintoihin, joita teknologian ja analytiikan toteuttamana ei pystytä tekemään.

"Teknologian ja analytiikan kehittymisen myötä yrityksillä on kuitenkin paremmat valmiudet laajojen tietomäärien analysointiin ja varmentamiseen kuin koskaan aiemmin."

Millaisten kyvykkyyksien sinä uskot nostavan arvoaan yritysten kohtaamien haasteiden ratkomisessa samalla, kun ympäristömme kehittyy ja vauhti kasvaa?

______________________________
MONITOR DELOITTE
Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

 
 

Janette Lehtola
janette.lehtola@deloitte.fi
+358 40 867 0393

Oliko tieto hyödyllistä?