Projektityötarina | Anu Kaukiainen

Life at Deloitte

Toimitusketjujen hallintaa Deloittella 

Anu Kaukiainen: Kokemuksia projektityöstä      

Anu pitää konsulttityön vaihtelevuudesta niin ajallisesti kuin työtehtävien monimuotoisuudenkin takia. Mielenkiintoisinta on oppia eri asiakkaiden operatiivisesta toiminnasta ja siitä, millaisilla keinoilla sitä parannetaan.

20.3.2020

Millaisia projekteja olet päässyt tekemään Deloittella?

Aloitin Deloittella Toimitusketjunhallinta -tiimissä analyytikkona elokuussa 2019 ja olen toistaiseksi ollut mukana kahdessa hyvin erilaisessa toimeksiannossa. Ensimmäinen oli hieman lyhyempi selvitystyö, jossa sain hyvän kuvan siitä millaisia projektit Deloittella ovat. Toinen on taas huomattavasti laajempi ja pidempi harjoitus, jossa olen päässyt kattavammin näkemään millaisia työkaluja projekteissa käytetään ja miten projekteja johdetaan.

Molemmissa projekteissa on ollut mukana tiimi, joiden erityisosaamisalueet täydentävät toisiaan. Tiimin kanssa töitä on tehty intensiivisesti - on ollut kiva huomata, miten omiin tiimikavereihin ja heidän työskentelytapoihinsa tutustuu yhteisen projektin aikana paremmin.

Lisäksi toimeksiannoissani on ollut mukana kansanvälisiä mausteita. Projektin kirjalliset tuotokset ovat olleet englanniksi, mutta olen päässyt vahvistamaan myös suullista kielitaitoa ulkomaalaisten tiimikaverien ja asiakkaan kanssa.

 

Kerro viimeaikaisesta projektistasi

Juuri käynnissä oleva projekti on monikansallisen yrityksen hankinnasta maksuun -prosessin kehityshanke. Tiimimme koostuu hankinta- ja talouspuolen asiantuntijoista, mikä tuo moniulotteisuutta projektiin. Kaikki tiimistämme ovat tässä projektissa itseni kanssa samasta liiketoimintayksiköstä eli konsultoinnista, mutta usein mukana on henkilöitä myös talon muista liiketoimintayksiköistä.

Ydinprojektitiimimme koostuu operatiivisen ja strategisen hankinnan, laskujen käsittelyn sekä prosessikehityksen erityisosaajista. Eri alojen asiantuntijoiden avulla pystymme luomaan mallin, joka sopii saumattomasti asiakasyrityksen prosessiarkkitehtuuriin. Lisäksi käytämme aina tarvittaessa muitakin Deloitten huippuosaajia parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kaikilla on omat, selkeät roolit projektissa, mutta autamme toisiamme aina tarvittaessa ja teemme paljon yhteistyötä.

 

Roolisi projektissa

Kyseisessä projektissa minulla on paljon erilaisia toimeksiantoon liittyviä tehtäviä. Tärkeimpiä vastuualueitani ovat:

• Projektin edistäminen ja löydösten dokumentointi
• Asiakastyöpajojen organisoiminen ja niihin osallistuminen
• Projektin budjetin kirjanpito ja sen seuraaminen
• Prosessien visualisoiminen
• Esitysten valmistelu

Päivät ovat siis oman kokemukseni mukaan todella monipuolisia ja vaihtelevia. Työpäivien aikana pääsen käyttämään monia eri työkaluja eri vastuualueisiin liittyen.

 

Mitä opit projektissa?

Olen jo nyt kartuttanut varsin monenlaisia taitoja ja ymmärrystä. Asiantuntijatyö on kuitenkin jatkuvaa uuden oppimista. Jokaisessa toimeksiannossa oppii aina jotain uutta aihepiiristä, asiakasyrityksestä ja tiimityöskentelystä, sillä jokainen projekti on uniikki. Mielenkiintoisinta on oppia eri asiakkaiden operatiivisesta toiminnasta ja siitä, millaisilla keinoilla sitä parannetaan. Deloittella on liiketoiminnan kehittämiseen valtava tieto- ja osaamispankki. On hienoa päästä käyttämään sitä ja saada itsekin uusia välineitä omaan työkalupakkiin.

Aikataulutus on tärkeä osa toimeksiantoja. Se auttaa hahmottamaan priorisoitavat asiat ja milloin mikäkin tulee saada valmiiksi. Isoissa hankkeissa projektin suunnittelun ja aikataulutuksen tärkeys jopa yllätti minut. Usein kuitenkin aikataulutus voi olla vaikeaa nopeasti muuttuvien tilanteiden takia. Silloin vain täytyy mukautua nopeasti uusiin tilanteisiin ja muuttaa taktiikkaa. Myös tiimin kanssa hitsaantuu tiiviisti yhteen projektin aikana, kun opitaan yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Projektityö vaatii määrätietoisuutta ja tavoitteen kirkkaana pitämistä.

 

Miten yhdistit työn ja vapaa-ajan projektin aikana?

Pidän paljon konsulttityön vaihtelevuudesta niin ajallisesti kuin työtehtävien monimuotoisuudenkin takia. Mielestäni työt ja vapaa-aika ovat olleet hyvässä tasapainossa ensimmäisen Deloitte-vuoteni aikana. Usein päivän pituus on itsestä kiinni, vaikka joskus päivät saattavat venyäkin. Hyvää flow-tilaa ei kannata oman kokemukseni mukaan lopettaa kellon lyödessä neljä. Projektityössä kivaa on myös se, että jos on hiljaisempi hetki niin voi lähteä aikaisemmin kotiin. Aina löytyy tasapaino.

Anu Kaukiainen

Anu Kaukiainen
Konsultointi

anu.kaukiainen@deloitte.fi
+358 (0)44 0232359

Jokaisessa toimeksiannossa oppii aina jotain uutta aihepiiristä, asiakasyrityksestä ja tiimityöskentelystä, sillä jokainen projekti on uniikki.

#projektityö

Projektityötarina | Anu Kaukiainen
Oliko tieto hyödyllistä?