Strategia on toisistaan riippuvien valintojen eheä kokonaisuus | Monitor Deloitte | Tuomo Saari

Näkökulmia

Strategia on toisistaan riippuvien valintojen eheä kokonaisuus 

Blogi: Tuomo Saari

Uuden strategian laatiminen voi olla äärimmäisen haastavaa tilanteessa, jossa sekä yhteiskunnallinen että teknologinen muutosnopeus on todella kova. Isojen muutosajureiden lisäksi maailmanpoliittinen, varsin turbulentti tilanne, on palauttanut poliittisen riskin jokaisen yrityksen ja yhteisön suunnittelun kartalle. Poliittinen riski luo epävarmuutta suhdanteissa ja luo tilanteita, joissa liiketoiminnan onnistumisen edellytykset voivat muuttua käytännössä yhden yön aikana – eikä tilanteeseen ole näkyvissä oleellista helpotusta.

24.10.2019

Näkemykseni mukaan tällaisessa tilanteessa korostuvat strategian laatimisen kolme periaatetta:

  • Strategian tulee sisältää selkeitä valintoja tavoiteltavista markkinoista, asiakkaista, tuotteista ja palveluista sekä arvoverkoista ja ekosysteemeistä, missä halutaan pelata. Lisäksi tarvitaan selkeät valinnat siitä, miten valitut pelit aiotaan toteuttaa. Toteutuksen valintoja pohdittaessa perinteinen arvoketjuun perustuva tarkastelutapa on edelleen pätevä työkalu, mutta yhä suurempi osa voittajista toimii kuitenkin osana laajempaa arvonluontiverkkoa tai ekosysteemiä. Oikean ekosysteemin valinta on yksi kriittisimmistä kysymyksistä strategiatyössä.
  • Strategiassa tehtyjen valintojen tulee poissulkea jotain ja haastaa status quo. Yksi ilmentymä tästä on panostusten jatkaminen perinteisille, nykyisessä hetkessä hyvin tuottaville alueille. Uusia alueita avaavat valinnat jäävät tällöin helposti liian laajoiksi, tai hajautuvat liian pieniksi. Strategiaprosessissa on tärkeää haastaa nykyliiketoiminnan perusteita ja tarkastella myös radikaalisti erilaisia vaihtoehtoja, miten liiketoimintaa voidaan kasvattaa, tai miten sen kannattavuutta kyetään parantamaan.
  • Strategia ei ole hyvä, ellei se ole toimeenpanokelpoinen ja sen toimeenpanoa johdeta kuten mitä tahansa muutosohjelmaa. Jos strategian laatimisen jälkeen todetaan, että mitään ei tarvitse muuttaa päivittäisessä tekemisessä, rakenteissa tai johtamisessa, herää kysymys, muuttuiko strategiakaan edelliseen verrattuna? Strategian toimeenpano on muutosmatka, jonka horisontin tulee pysyä riittävän lyhyenä ketteryyden säilyttämiseksi. Matkan aikana pitää olla valmis tarvittaessa kyseenalaistamaan tehtyjä valintoja ja muuttaa suuntaa, jos valittujen pelien voittaminen alkaa näyttää epätodennäköiseltä.

Oikean ekosysteemin valinta on yksi kriittisimmistä kysymyksistä strategiatyössä.

 

Onko sinun organisaatiosi strategia kirkas ja toteutuskelpoinen? Jos vastaat kaikkiin seuraaviin kysymyksiin kyllä, niin tilanteenne on todennäköisesti erittäin hyvä.

  1. Onko organisaatiollenne asetettu riittävän kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ohjaavat teitä tavoittelemaan voittoa omalla alueellanne?
  2. Onko strategiassanne kuvattu ne pelit, joissa aiotte voittaa ja yhtä selkeästi poissuljettu ne, joita ette edes pelaa?
  3. Onko jokaiselle pelille kuvattu miksi ja miten voitatte kilpailijanne sekä ketkä ovat kumppaninne?
  4. Onko voittamisen vaatimukset käännetty konkreettisiksi kyvykkyyksiksi, joiden rakentaminen tai kehittäminen on organisaationne tärkeimpien kehitysprojektien tai toimenpiteiden listan kärjessä?
  5. Onko strategianne toimeenpanolle ja toteutumisen seurannalle määritelty mittarit ja johtamisjärjestelmä, jotka kertovat jatkuvasti edistyksestänne?
  6. Onko käytössänne mekanismi, jolla varmistatte menevänne oikeaan suuntaan siten, että tekemänne valinta on kestävä eheä kokonaisuus?

Epäilitkö oman organisaatiosi osalta vastausta johonkin kysymykseen? Ei hätää - kerromme mielellämme lisää, miten tilannetta voi kirkastaa.

Vastasitko kaikkiin kysymyksiin heti ja epäilemättä kyllä? Siinä tapauksessa pyydän ottamaan yhteyttä – meitä Monitor Deloittella kiinnostaa tietää, miten olette strategianne muotoilleet.


______________________________

MONITOR DELOITTE

Our mission at Monitor Deloitte is to help our clients to navigate the future with confidence. Organizations need to make and act upon the right choices: clear, timely and inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. We are the strategy consulting practice of Deloitte Consulting and help our clients to address a variety of management areas, including organic growth, corporate & business strategy, business design & configuration, ventures, strategic transformation, strategic sensing and insight.

Tuomo Saari | Monitor Deloitte

Tuomo Saari
+358 (0)40 505 9159
tuomo.saari@deloitte.fi

 

Strategian toimeenpano on muutosmatka, jonka horisontin tulee pysyä riittävän lyhyenä ketteryyden säilyttämiseksi. 

Oliko tieto hyödyllistä?