Monitor Deloitte | Millaista on tulevaisuuden strategiakonsultointi?

Näkökulmia

Deloitten strategiajohtajatutkimus 2020

Strategiatoimintojen kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Monitor Deloitte ja Kellogg School of Management ovat toteuttaneet vuosittaisen kyselytutkimuksen strategiajohtajan roolista ja vastuualueista. Strategiajohtajien merkitys on tärkeä – he auttavat organisaatioita toimimaan epävarmuudessa ja asettamaan pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteet.

Lähes 100 strategiajohtajan vastauksen perusteella tutkimuksesta voidaan tunnistaa viisi keskeistä teemaa:

1. Uuteen teknologiaan perustuva (distruptiivinen) kasvu sekä siihen tarvittava osaaminen ja sen kehittäminen

Strategiajohtajat nimeävät yritysten suurimaksi strategiseksi haasteeksi uuden teknologian tehokkaamman hyödyntämisen tuottavuuden kasvattamiseksi. Miten nykyisiä liiketoimintamalleja tulee muuttaa ja haastaa tätä kasvua tukevaksi? Tutkimukseen vastanneista strategiajohtajista 70 prosenttia nostaa disruptiivisen kasvun yrityksen kriittiseksi menestystekijäksi. Kuitenkin vain 13 prosenttia vastaajista uskoo yrityksensä saavuttavan tämän strategisen tavoitteen. Strategiajohtajilla onkin tärkeä rooli kasvattaa osaamista, joka edesauttaa teknologiamurroksen kasvun kulttuuria.

2. Teknologian joustavuus mahdollistaa voittamisen nyt ja tulevaisuudessa

Tutkimuksen mukaan vain pieni osa strategiajohtajista uskoo organisaatioiden pystyvän täysin hyödyntämään digitaalista murrosta. Myös strategiajohtajien omassa osaamisessa on kehitettävää ja tiivis yhteistyö tietohallintojohtajien (CIO) ja teknologiajohtajien (CTO) kanssa auttaa yhdenmukaistamaan yrityksen linjaa ja vauhdittamaan muutosta. Ulkopuoliset neuvonantajat voivat tarjota tärkeää näkemystä strategiajohtajille tällä matkalla.

3. Dynaamisuuden lisääminen strategiseen suunnitteluun

Strategiajohtajista 45 prosenttia kertoo yrityksensä päivittävän strategiaa vuosittain, 23 prosenttia kahden vuoden ja 22 prosenttia kolmen vuoden välein. Perinteinen strateginen suunnitteluprosessi kestää tyypillisesti 3–4 kuukautta (sanoo 40 prosenttia vastaajista) eikä vastaa nopeasti muuttuvien markkinoiden etenemisnopeuteen. Skenaariosuunnittelu osana organisaation strategiaa nähdään loistavana tekniikkana reagoida markkinaolosuhteiden ja kilpailudynamiikan muutoksiin. Skenaarioita ei kuitenkaan vielä riittävästi hyödynnetä strategiatyössä.

4. Globaalin talouden kehityssuunnat – korostuvat erityisesti COVID-19-tilanteessa

Strategiajohtajat uskovat, että COVID-19-pandemia voi saada aikaan maailmanlaajuisen talouden laskusuhdanteen. Strategiajohtajilla on tärkeä rooli tukea yrityksiä talouden taantumissa – ei vain sinnitellä myrskyissä, vaan myös menestyä epävarmoina aikoina.

5. Urakehitys ja omat tavoitteet olla toimitusjohtaja urallaan

Strategiajohtajista 44 prosenttia kertoi haluavansa nousta toimitusjohtajaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Vaikka vastaajat olivat luottavaisia kyvyistään päästä huipulle, tunnistivat he myös selkeitä haasteita. Tästä esimerkkinä on operatiivisen kokemuksen puute. Työn rotaatio kuten talous- tai myyntijohtajan rooli nähtiin tehokkaana oppikouluna toimitusjohtajan rooliin.

Lue lisää tutkimuksesta oikealla olevasta linkistä ja lataa tutkimusraportti.

***

Strategiajohtajatutkimus toteutettiin marrasjoulukuussa 2019 Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa. Tutkimukseen osallistui 99 vastaajaa eri toimialojen yrityksistä, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 450 miljoonaa euroa teollisuudenaloilla Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa. Mukana oli myös otos voittoa tavoittelemattomia yrityksiä. 

Oliko tieto hyödyllistä?