perheyritysten seuraava sukupolvi uskoo verkostoihin

Lehdistötiedotteet

Tutkimus: Perheyritysten seuraava sukupolvi uskoo verkostoihin – vasta puolet osaa hyödyntää

Suurin haaste perheyrityksille on yhteistyön lisääminen muiden yritysten ja kumppaneiden kanssa. Oman yrityskulttuurin säilyttäminen ja samanaikaisesti uusien verkostojen rakentaminen on perheyrityksille haastavaa. Kuitenkin vain harva yritys pärjää pelkästään omalla osaamisellaan yhä verkostoituneemmassa toimintaympäristössä. Perheyritykset kasvavat tällä hetkellä pääasiassa yritysostojen kautta.

Suuri osa Deloitten NextGen 2018 -tutkimukseen vastanneista tulevaisuuden perheyritysten johtajista pitää uusia ekosysteemejä merkittävinä innovaatioiden kannalta. Silti yli puolet vastaajista kertoo, ettei ole juurikaan hyödyntänyt innovaatiotoiminnassaan ulkopuolisia verkostoja tai kumppaneita viime vuosien aikana.

”Perheyritykset tunnistavat tarpeen kehittää ja uudistaa liiketoimintaa erilaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen. Monilla perheyrityksillä on ajan kuluessa muodostunut tiivis yhteistyöverkosto, jonne uusien tulijoiden voi kuitenkin olla vaikea päästä sisään. Lähes kolmasosa tutkimukseen vastanneista kertoo työskentelevänsä vain ennestään tuttujen kumppaneiden kanssa. Perheyritysten kannattaa opetella hyödyntämään verkostoja entistä laajemmin”, Deloitten partneri Tomi Karsio toteaa.

Perheyritysten kulttuuri on usein vahva. Omien perinteiden säilyttäminen ja samanaikaisesti uusien verkostojen rakentaminen eivät ole helppoa. Kilpailukyvyn kannalta erilaiset yhteistyökumppanit ja heidän mukanaan tuoma osaaminen näyttävät välttämättömiltä.

”Elintarvikealalla Paulig on rohkeasti lähtenyt uudistamaan alaa ja avannut esimerkiksi oman hautomonsa, jonka tavoitteena on laajentaa ja kehittää liiketoimintaa. Tämä on hieno tilaisuus perinteiselle perheyritykselle etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Karsio sanoo.

Halu omistaa ja löytää innovaatiota lisää yritysostoja
Perheyritykset kasvavat tällä hetkellä pääasiassa yritysostojen kautta. Yritysostoja kasvattaa erityisesti halukkuus löytää nopeasti uusia ideoita. Perheyritykset arvostavat tutkimuksen mukaan myös suuresti aineetonta pääomaa. Vastaajista 63 prosenttia kertoo, että aineeton omaisuus on yrityksille tärkeää.

”Hyvin toimivassa ekosysteemissä yritysten ei tarvitse välttämättä omistaa kaikkia resursseja tai aineetonta pääomaa itse. Ekosysteemin tai verkostojen jäsenet voivat hyödyntää niitä ilman omistamistakin. Monet pienemmät kasvuyritykset käyttävät usein yhteisiä toimitiloja. Erinomaisia esimerkkejä on useita, kuten Spondan Mothership of Work –konsepti tai Pohjoismaiden suurimmaksi startup-yhteisöksi tähtäävä Maria 01. Tästä ajattelutavasta myös muut yritykset voivat ottaa mallia”, Karsio pohtii.

Erilaiset yhteishankkeet tarjoavat myös mahdollisuuden löytää uusia ideoita ja ratkaisuja huomattavasti yrityskauppoja pienemmällä riskillä.
Perheyritysten seuraavan sukupolven johtajat luottavat yleisesti omiin mahdollisuuksiinsa muuttuvassa toimintaympäristössä. Yli puolet tutkimukseen vastanneista uskoo kuitenkin, että heidän kannattaa toimia aiempaa ulospäinsuuntautuneemmin. Muutosta tarvitaan, mikäli perheyritykset haluavat edistää kasvua ja innovaatioita erilaisten verkostojen kautta.

The NextGen –tutkimus
Next-Gen 2018 -tutkimus kokoaa yhteen 575 perheyrityksen jatkajan näkemykset 52 maasta. Tutkimus keskittyy sukupolvenvaihdokseen, toimintaympäristön muutokseen, kasvuun ja strategioihin. Tutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2018.

Oliko tieto hyödyllistä?