Artikkeli

Robotit ovat jo täällä – verotuksen tulevaisuus puhuttaa

Järjestimme perjantaina 9.9.2016 automaatiota, analytiikkaa ja arvoketjuja veronäkökulmasta käsitelleen aamiaisseminaarin. Tilaisuudessa puhuivat Deloitten oman alansa huippuasiantuntijat ja tässä yhteenvedossa on kiteytettynä seminaariaamun puheenvuorojen keskeisin sisältö.

Alustus teemaan

Onko verotyö uhanalaisten lajien listalla?

Jari Ahonen käsitteli avauspuheenvuorossaan kahta pääteemaa:

1) Minkälaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on veroammattilaisten päivittäiseen työhön: onko verotyö vaarassa kuolla sukupuuttoon teknologian muuttaessa työtapoja ja vero-osastojen arkea. Ahosen mukaan teknologia tulee entistä tiiviimmäksi osaksi verotyöskentelyä, ja koko tekemisen tapa perustuu tulevaisuudessa teknologian hyödyntämiselle. 

2) Miksi arvoketjuanalyysit ovat keskeisessä roolissa post-BEPS -veromaailmassa. Kaiken takana on siis OECD:n ajama BEPS-hanke, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että yritysten tulee maksaa verot siellä missä arvo syntyy. 

Jari Ahonen, Partner, Transfer Pricing, Deloitte

Arvoketjuanalyysin laatiminen käytännössä

Ennen pyöritimme exceleitä, tänään datan analysoinnin mahdollisuudet ovat rajattomat.
Sami Laine valotti omassa puheenvuorossaan arvoketjuanalyysia – miten se laaditaan käytännössä ja mitä teknologioita on mahdollista hyödyntää. Jokainen osallistuja pääsi myös itse pohtimaan, missä näkee suomalaisten yritysten arvon syntyvän.

Sami esitteli arvoketjuanalyysin kolme vaihetta sekä avasi tarkemmin analysointityökalumahdollisuuksia.

Sami Laine, Partner, Strategy & Operations, Deloitte

Analytiikka verotuksessa – suuria puheita vai aitoja hyötyjä?

Verojohtajat uiskentelevat datapaljoudessa - miten tietoa saisi hyödynnettyä tehokkaammin?

Johanna Oksa herätteli yleisöä pohtimaan, miksi veroasiantuntijan tulisi olla kiinnostunut analytiikasta. Oksa kertoi konkreettisin esimerkein käytännön mahdollisuuksista, missä kaikessa veroanalytiikkatyökaluja voidaan hyödyntää. Deloitten analytiikkatyökaluista esillä olivat erityisesti välillisen verotuksen analytiikkaan kehitetty VAT Data Analytics ja vastikään markkinoille tullut tullianalytiikkaan keskittyvä Global Trade Radar.

Analytiikkatyökalujen konkreettisimmaksi hyödyksi Johanna nimesi näkyvyyden, jolla saadaan veroasioihin ennustettavuutta, kontrollia ja omistajuutta. Analytiikkaharjoitusten tyypillisimmät rahalliset hyödyt liittyvät virheellisen tai epäedullisen arvonlisäverokohtelun havaitsemiseen ja esimerkiksi käyttämättä jääneisiin vapaakauppasopimuksen tuomiin etuihin. Tiedonkäsittely itsessään ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan verotuksen asiantuntijoita tekemään konkreettisia päätöksiä löydösten perusteella ja realisoimaan tunnistetut hyödyt käytännössä. 

Johanna Oksa, Indirect Tax Leader, Deloitte

Johanna Oksa

Robotiikka taloushallinnon apuna – vieläkö veroasiantuntijaa tarvitaan?

Robotti tekee minuutissa sen, minkä ihminen vartissa.

Markus Kaihoniemi ja Mika Kärkkäinen selvensivät puheenvuorossaan, että robotiikka on softaa, ei fyysisiä robotteja. Jääkaapin kokoiseen laatikkoon mahtuu noin 300 softarobottia ja se voi tehdä jopa 600 ihmisen työt. Robotit työskentelevät 24 tuntia vuorokaudessa ja skaalautuvat ylös kiireisinä aikoina kuten kuukauden katkoissa. Robottien käyttöönotto on nopeaa, vain viikkoja, ja näin myös investoinnin takaisinmaksuaika on erittäin lyhyt. Ohjelmistorobotit soveltuvat monenlaiseen sääntömääräiseen rutiinityöhön toimialasta riippumatta ja tällä hetkellä robotiikkaa käytetään erityisesti taloushallinnossa tehtävissä.

Kaihoniemi ja Kärkkäinen näyttivät videoesimerkkejä robottien tekemisistä työtehtävistä ja muistuttavat robottien tuovan apua tylsiin työtehtäviin. Tämä vapauttaa asiantuntijoiden aikaa tehdä analyysia vaativaa ja lisäarvoa tuottavaa työtä.

Markus Kaihoniemi, Partner, Finance Transformation, Deloitte
Mika Kärkkäinen, Finance Technology Leader, Deloitte

Markus Kaihoniemi
Mika Kärkkäinen

Yhteenveto

Päätökset ja ratkaisut tekee viime kädessä aina veroasiantuntija, ei robotti.

Lari Hintsanen räppäsi yhteen veroaamiaisen annin ja pohti lopuksi, mihin verobisnes on menossa globaalisti. Hintsanen ennustaa, että robotiikka tulee osaksi vero-ostojen arkea, mutta veroasiantuntijoiden työt entisestään lisääntyvät. Robottien implementoinnissa tarvitaan myös vero-osastojen apua ja automatisoinnin seurauksena shared service centereistä ja taloushallinnosta tippuu lisää töitä vero-osastojen pöydille kun siellä tehtäviä verotöitä automatisoidaan ja keskitetään. Lari muistutti, että verojen parissa työskenteleviä ihmisiä löytyy paljon myös muualta kuin vero-osastolta. Nämä ihmiset työskentelevät veroilmoitusten, verotarkastusten ja siirtohinnoittelun piirissä. Suurin osa heidän ajastaan kuluu benchmark-tutkimusten mukaan tiedonkeruuseen ja sen rutiininomaiseen muokkaamiseen ja siirtämiseen. Näiden toimintojen työnkuvissa tullaan näkemään suuria muutoksia tulevina vuosina.

Kun kymmenen vuotta sitten asiakas kysyi Hintsasen mukaan talon parasta verogurua, halutaan tänä päivänä tietää, mitä prosesseja tai työkaluja voidaan tarjota.

Lari Hintsanen, Partner, Business Tax, Deloitte

Oliko tieto hyödyllistä?