Artikkeli

Konesalipalvelun arvonlisäverokäsittely Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi

Korkein hallinto-oikeus pyysi 5. maaliskuuta 2019 Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUT) ennakkoratkaisua kiinteän omaisuuden määritelmää ja kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja koskevien säännösten tulkinnasta (KHO:2019:33).

Asiassa on ratkaistavana se, voidaanko konesalipalveluja pitää arvonlisäverotuksessa kiinteistön vuokrauksena ja onko niitä pidettävä kiinteistöön liittyvänä palveluna, jolloin palvelun myyntimaa määräytyisi kiinteistön sijaintivaltion eikä pääsäännön mukaisesti ostajan sijoittautumisvaltion mukaan.

Alun perin ennakkoratkaisua haki suomalainen yhtiö, joka tarjoaa konesalipalveluja suomalaisille ja ulkomaisille IT-alan yhtiöille. Palveluun sisältyy konesalissa sijaitseva lukittava kaappi ja muun muassa lämpötilan ja ilmankosteuden osalta optimoidut olosuhteet asiakkaan palvelimelle. Asiakkaalla ei ole itsenäistä pääsyä laitekaapilleen. Yhtiön tarjoamaan palveluun sisältyy lisäksi esimerkiksi sähkö ja yleissiivous sekä muita mahdollisia palveluja.

Yhtiö itse tulkitsi konesalipalvelun olevan yleissäännön alainen palvelu, jolloin palvelun myyntimaana pidetään ostajan sijoittautumisvaltiota elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa. Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun mukaan kyse oli kuitenkin kiinteistöön liittyvän palvelun myynnistä, jolloin myyntimaa määräytyisi kiinteistön sijaintivaltion perusteella.

Yhtiö valitti saamastaan ennakkoratkaisusta hallinto-oikeuteen, joka hyväksyi yhtiön valituksen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö kuitenkin valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyysi asiassa unionin tuomioistuimen kantaa.

Mikäli EUT katsoo kyseessä olevan konesalipalvelun kiinteistön vuokraukseksi tai kiinteistöön liittyväksi palveluksi, ratkaisulla voi olla laajempaakin merkitystä määritettäessä sitä, mikä täyttää kiinteistön vuokrauksen tai kiinteistöön liittyvän palvelun kriteerit. Ratkaisulla on vähintäänkin merkitystä ko. toimialalle.

Seuraamme tapauksen käsittelyä. Olethan yhteydessä, jos sinulla on aiheeseen liittyen kysyttävää!
 

Oliko tieto hyödyllistä?