Artikkeli

Työmatkustamiseen liittyvien säännösten noudattaminen

Miten tunnistat mahdolliset kompastuskivet?  

Deloitte Global business traveler compliance trends -tutkimus pureutuu työmatkustamiseen liittyvien verosäädösten noudattamiseen. Mitä asioita yritykset kohtaavat hoitaessaan kansainvälisten työmatkustajien veroasioita? Millaiset ovat yritysten asenteet säädösten noudattamiseen ja millaisia riskejä matkustamiseen liittyy?

Tutkimuksessa tuodaan esille seuraavia teemoja:

 • Kansainvälisen työmatkustamisen suosio jatkaa kasvuaan
  Työmatkaajat voivat olla hyvin erilaisia taustoiltaan: teknikoista ja myyntiedustajista aina projektipäälliköihin ja johtotasoon. Matkoja tehdään useista eri syistä, esimerkiksi tapaamiset tavarantoimittajien tai asiakkaiden kanssa, projektityöskentely tai osallistuminen kokouksiin.
 • Työmatkustamista koskevat lait ja säädökset vaativat seurantaa
  Tunnistavatko yritykset työmatkustamisen mahdollisia kompastuskiviä? Hyvin harvat yritykset tarkkailevat työmatkaajiaan. Työmatkustamista koskevat verolait ovat muuttuneet paljon viime vuosina, eikä näitä muuttuneita määräyksiä aina muisteta analysoida tarpeeksi hyvin.
 • Säädösten noudattamista haittaa tiedon puute
  Hyvin harvoilla yrityksillä on tarvittavat tiedot ja toimintatavat työmatkustamisen seurantaan. Jos työmatkustamista ei pystytä seuraamaan, riskien laajuuteen ei ole näkyvyyttä ja on vaikea tehdä hyviä päätöksiä. 
 • Työmatkustamiseen liittyy käytännön haasteita, mutta myös lisäkustannuksia ja riskejä
  Yritykset kohtaavat paitsi työmatkustamisen käytäntöihin ja kustannusten allokointiin liittyviä käytännön haasteita, mutta myös erilaisia lisäkuluja kuten lisääntyneet työntekijän verokulut, sosiaaliturva ja veroilmoitusten jättäminen. 

Työmatkustussääntöjen noudattamiseen liittyen riskien ymmärtäminen on tärkeää. Proaktiivisia toimenpiteitä toteuttamalla pystytään hallita työmatkustusprosessia tehokkaammin. Tämä voi auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla potentiaalisista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden seurauksista.

Tutustu tarkemmin tutkimukseen ja sen aihealueisiin tästä.
 

Oliko tieto hyödyllistä?